БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Списък на родовете растения включени в сайта

Азбучен списък на българските имена на родовете растения, включени в сайта:

Азмацук (Anthriscus)

Айважива (Alkanna)

Айлант (Ailanthus)

Алдрованда (Aldrovanda)

Анакамптис (Anacamptis)

Анасон (Pimpinella)

Андрахне (Andrachne)

Арабидопсис (Arabidopsis)

Аспурт (Carthamus)

Астродаукус (Astrodaucus)

Аубриета (Aubrieta)

Ауриния (Aurinia)

Ацинос (Acinos)

Бабини зъби (Tribulus)

Бадем (Amygdalus)

Балдаран (Chaerophyllum)

Балур (Sorghum)

Безсмъртниче (Xeranthemum)

Белизма (Dichanthium)

Белоочица (Buglossoides)

Бисерка (Melica)

Блатия (Lythrum)

Блатница (Eleocharis)

Блатно кокиче (Leucojum)

Блатняк (Caltha)

Блъшница (Pulicaria)

Бодливка (Echinaria)

Божур (Paeonia)

Бор (Pinus)

Боровинка (Vaccinium)

Ботурче (Cyclamen)

Боянка (Erysimum)

Бреза (Betula)

Брей (Tamus)

Бронец (Selaginella)

Бръшлян (Hedera)

Бряст (Ulmus)

Бударица (Galeopsis)

Бук (Fagus)

Бучиниш (Conium)

Бъз (Sambucus)

Бърдун (Asphodelus)

Бял имел (Viscum)

Бял смил (Gnaphalium)

Бял трън (Silybum)

Бясно дърво (Daphne)

Варниче (Asyneuma)

Ведрица (Fritillaria)

Вейник (Calamagrostis)

Велеция (Velezia)

Великденче (Veronica)

Венечник (Anthericum)

Ветрогон (Eryngium)

Вечерник, Вечерниче (Hesperis)

Винче (Anchusa)

Весларка (Holosteum)

Витошки еделвайс (Antennaria)

Власатка (Festuca)

Власица (Eragrostis)

Воден габър (Ostrya)

Воден морач (Oenanthe)

Водна леща (Lemna)

Водна роза (Nymphaea)

Войничица (Descurainia)

Волски език (Phyllitis)

Вранско око (Paris)

Вратига (Tanacetum)

Връшняк (Bruckenthalia)

Вълмо (Salsola)

Върба (Salix)

Върбинка (Verbena)

Върбовка (Epilobium)

Вятърче (Jasione)

Габър (Carpinus)

Гайтанка (Melampyrum)

Галилея (Galilea)

Гарвански лук (Ornithogalum)

Гимнадения (Gymnadenia)

Гимнокарпиум (Gymnocarpium)

Гингер (Onopordum)

Главопрашник (Cephalanthera)

Гладница (Erophila)

Глог (Crataegus)

Глушина (Vicia)

Глухарче (Taraxacum)

Гнездовка (Neottia nidus-avis)

Гологлавче (Globularia)

Горва (Cardamine)

Горицвет (Adonis)

Горска майка (Lathraea)

Горско просо (Milium)

Горчивче (Picris)

Градинска ружа (Alcea)

Грипа (Phillyrea)

Гръмотрън (Ononis)

Гимнокарпиум (Gymnocarpium)

Гъжва (Sesleria)

Гълъбови очички (Hepatica)

Гърлица (Limonium)

Гъшарка (Arabis)

Двуредка (Diplotaxis)

Дебелец (Sempervivum)

Дебрянка (Sanicula)

Девесил (Heracleum)

Детелина (Trifolium)

Джулюн (Trapa)

Дзука (Juncus)

Див зюмбюл (Hyacinthella)

Див рожков (Cercis)

Див слънчоглед (Doronicum)

Дилянка (Valeriana)

Димитровче (Aster)

Динка (Sanguisorba)

Дланокоренник (Dactylorhiza)

Длетоустник (Coeloglossum)

Драка (Paliurus)

Дремник (Epipactis)

Дрипавка (Crepis)

Дрян (Cornus)

Дъб (Quercus)

Дъбравник (Eupatorium)

Дюля (Cydonia)

Дяволска уста (Leonurus)

Еделвайс (Leontopodium)

Едрайант (Edraianthus)

Ежова главица (Dactylis)

Ежова главичка (Sparganium)

Ела (Abies)

Елша (Alnus)

Енчец (Solidago)

Ериолобус (Eriolobus)

Еспарзета (Onobrychis)

Етионема (Aethionema)

Eфедра (Ephedra)

Еньовче (Galium)

Есенниче (Sternbergia)

Ечемик (Hordeum)

Жаблек (Galega)

Желтак (Helianthemum)

Женска папрат (Athyrium)

Живениче (Scrophularia)

Живовляк (Plantago)

Житняк (Agropyron)

Жълт имел (Loranthus)

Жълта мъртва коприва (Lamiastrum)

Жълтина (Chrysosplenium)

Жълтица (Leontodon)

Жълтуга (Genista)

Жълтурче (Ficaria)

Зайча сянка (Asparagus)

Зайчина (Coronilla)

Зайче грозде (Asphodeline)

Залист (Ruscus)

Зановец (Cytisus)

Зарасличе (Symphytum)

Зарниче (Astrantia)

Звездан (Lotus)

Звездиче (Dorycnium)

Звездица (Stellaria)

Звездоглавка (Asterolinon)

Звездолен (Asterolinon)

Звъника (Hypericum)

Здравец (Geranium)

Зеле (Cabbage)

Зеленика (Rhododendron)

Зимянка (Ferulago)

Златиста папрат (Ceterach)

Златовръх (Rhodiola)

Злина (Barbarea)

Злолетица (Erigeron)

Змийска трева (Goniolimon)

Змийско мляко (Chelidonium)

Змиярник (Arum)

Зъбарче (Odontites)

Зърнастец (Frangula)

Зърника (Rhamnus)

Иберис (Iberis)

Иглика (Primula)

Игловръх (Alyssum)

Изсипливче (Herniaria)

Изтравниче (Asplenium)

Ирга (Amelanchier)

Какиле (Cakile)

Калина (Viburnum)

Камшик (Agrimonia)

Кандилка (Aquilegia)

Кандилниче (Ballota)

Карагана (Caragana)

Карамфил (Dianthus)

Картъл (Nardus)

Камбанка (Campanula)

Каменоломка (Saxifraga)

Каталпа (Catalpa)

Катушка (Lycopus)

Кедър (Cedrus)

Кестен (Castanea)

Ким (Carum)

Кипарис (Cupressus)

Кисел трън (Berberis)

Киселиче (Oxalis)

Клен (Acer)

Клин (Astracantha)

Клинавиче (Cionura)

Клипеола (Clypeola)

Клопачка (Rhinanthus)

Козар (Turritis)

Козя брада (Tragopogon)

Кокеш (Scorzonera)

Кокиче (Galanthus)

Колендро (Bifora)

Коленчица (Spergularia)

Командра (Comandra)

Комунига (Melilotus)

Конска подкова (Hippocrepis)

Конски кестен (Aesculus)

Конски босилек (Salvia)

Коприва (Urtica)

Копривка (Celtis)

Копър (Anethum)

Kоралка (Corallorhiza)

Кориандър (Coriandrum)

Котенце (Pulsatilla )

Котешка стъпка (Clinopodium )

Котонеастер (Cotoneaster)

Кошутина (Melittis)

Kоча билка (Nepeta)

Кощрява (Setaria)

Крайснежно звънче (Soldanella)

Крем (Lilium)

Кривец (Chondrilla)

Кривица (Calepina)

Крупина (Crupina)

Круша (Pyrus)

Кръстатка (Crucianella)

Кръстец (Cruciata)

Кукувиче грозде (Muscari)

Кукуряк (Helleborus)

Кукуч (Pistacia)

Кутявка (Moehringia)

Куча лобода (Chenopodium)

Куче грозде (Solanum)

Къклица (Agrostemma)

Къпина (Rubus)

Кървавиче (Bistorta)

Късокрак (Brachypodium)

Лаваница (Alisma)

Лаватера (Lavatera)

Лавдан (Cistus)

Лазаркиня (Asperula)

Лайка (Chamomilla)

Лайкучка (Matricaria)

Лале (Tulipa)

Лапад (Rumex)

Леймус (Leymus)

Лен (Linum)

Ленак (Camelina)

Ленивче (Lysimachia)

Ленолист (Thesium)

Лепило (Viscaria)

Леска (Corylus)

Ливадина (Poa)

Лимодорум (Limodorum)

Липа (Tilia)

Лисича опашка (Alopecurus)

Лисичина (Corydalis)

Лопатка (Lunaria)

Лопен (Verbascum)

Лопох (Trachystemon)

Лугачка (Dipsacus)

Луда краставица (Ecbalium)

Лудо биле (Atropa)

Лук (Allium)

Луличка (Linaria)

Лунна папрат (Botrychium)

Лъжепокривница (Notholaena)

Лъжесалеп (Pseudorchis)

Лъжичина (Alliaria)

Лъжичниче (Armeria)

Люляк (Syringa)

Лютиче (Ranunculus)

Люцерна (Medicago)

Магарешки бодил (Carduus)

Мак (Papaver)

Маргаритка (Leucanthemum)

Марезия (Maresia)

Матиола (Matthiola)

Маточина (Melissa)

Матруня (Aremonia)

Меденик (Cerinthe)

Медуница (Pulmonaria)

Мента (Mentha)

Мерендера (Merendera)

Метасеквоя (Metasequoia)

Метличина (Centaurea)

Мечо грозде (Arctostaphylos)

Мехурка (Utricularia)

Мехурник (Koelreuteria)

Микромерия (Micromeria)

Минзухар (Crocus)

Миризлив бурен (Sideritis)

Миризлив бурен (Sideritis)

Миризлива върба (Elaeagnus)

Миризливка (Anthoxanthum)

Миризливче (Calamintha)

Мироидес (Myrrhoides)

Миск (Jurinea)

Мицелис (Mycelis)

Мишовка (Minuartia)

Мишорка (Gypsophila)

Млечка (Euphorbia)

Млечник (Cicerbita)

Многоредник (Polystichum)

Момкова сълза (Polygonatum)

Мокрица (Myosoton)

Монезес (Moneses)

Морков (Daucus)

Морски копър (Crithmum)

Мошковица (Adoxa)

Мразовец (Colchicum)

Мурава (Pyrola)

Мушмула (Mespilus)

Мъдрица (Sisymbrium)

Мъжка папрат (Dryopteris)

Мъртва коприва (Lamium)

Напръстник (Digitalis)

Нар (Punica)

Наумка (Cynoglossum)

Неатостема (Neatostema)

Нежит (Jovibarba)

Незабравка (Myosotis)

Нокът (Lonicera)

Обичниче (Thalictrum)

Овсига (Bromus)

Овчарска торбичка (Capsella)

Огнивче (Anagallis)

Озирис (Osyris)

Оклоп (Androsace)

Окситропис (Oxytropis)

Омайниче (Geum)

Оман (Inula)

Омразниче (Onosma)

Опопанакс (Opopanax)

Орех (Juglans)

Орехче (Filipendula)

Острица (Carex)

Отантус (Otanthus)

Офика (Sorbus)

Очиболец (Potentilla)

Паламида (Cirsium)

Папаронка (Glaucium)

Папур (Typha)

Парентуцелия (Parentucellia)

Паричка (Bellis)

Паронихия (Paronychia)

Пача трева (Polygonum)

Пачи крак (Gagea)

Пащърнак (Pastinaca)

Пелин (Artemisia)

Перуника (Iris)

Песъчар (Ammophila)

Песъчарка (Arenaria)

Петковия (Petkovia)

Петльово перо (Gladiolus)

Петлюга (Pinguicula)

Пикномон (Picnomon)

Пирей (Elymus)

Пищялка (Angelica)

Плаваща лейка (Salvinia)

Планински див магданоз (Ligusticum)

Пластица (Deschampsia)

Платантера (Platanthera)

Платикладус (Platycladus)

Плюскавиче (Silene)

Плюскач (Colutea)

Повет (Clematis)

Поветица (Convolvulus)

Подбел (Tussilago)

Подбелниче (Homogyne)

Подрумиче (Anthemis)

Подъбиче (Teucrium)

Попова лъжичка (Thlaspi)

Поревка (Moenchia)

Порезник (Seseli)

Пореч (Rorippa)

Поточарка (Watercress)

Превара (Scutellaria)

Пренантес (Prenanthes)

Пресечка (Cnicus)

Прещип (Chamaespartium)

Прозорче (Potentilla)

Пролез (Mercurialis)

Пропадниче (Pedicularis)

Псевдоцуга (Pseudotsuga)

Птилостемон (Ptilostemon)

Птиче грозде (Ligustrum)

Птичокрак (Ornithopus)

Планински божур (Trollius)

Плюскач (Colutea)

Полевица (Agrostis)

Пушица (Eriophorum)

Пчелица (Ophrys)

Пчелник (Marrubium)

Пърчовка (Himantoglossum)

Пясъчна лилия (Pancratium)

Равнец (Achillea)

Разваленка (Parietaria)

Райграс (Lolium)

Ракитовица (Tamarix)

Ралица (Consolida)

Раменка (Anthyllis)

Ранилист (Betonica)

Резеда (Reseda)

Резене (Foeniculum)

Репей (Arctium)

Репник (Rapistrum)

Ресник (Actaea)

Решетка (Carlina)

Риган (Origanum)

Рогачица (Xanthium)

Родакс (Rhodax)

Родилна трева (Cardaria)

Рожец (Cerastium)

Роза (Rosa)

Росен (Dictamnus)

Росица (Parnassia)

Росопас (Fumaria)

Росянка (Drosera)

Ружа (Althaea)

Рунянка (Hieracium)

Рупа (Draba)

Ръждавец (Potamogeton)

Садина (Chrysopogon)

Салата (Lactuca)

Салеп (Orchis)

Салкъм (Robinia)

Самакитка (Aconitum)

Самобайка (Glechoma)

Самогризка (Scabiosa)

Самодивска трева (Peucedanum)

Самодивско цвете (Erythronium)

Сапунче (Saponaria)

Саркофай (Plumbago)

Сверция (Swertia)

Светлика (Luzula)

Свиларка (Lychnis)

Сграбиче (Astragalus)

Седефче (Ruta)

Секирче (Lathyrus)

Сеноклас (Cynosurus)

Серапиас (Serapias)

Силивряк (Haberlea)

Синчец (Scilla)

Синьоглавче (Succisa)

Синя жлъчка (Cichorium)

Сисон (Sison)

Скалниче (Symphyandra)

Сколимус (Scolymus)

Слабонога (Impatiens)

Сладка папрат (Polypodium)

Слез (Malva)

Слива (Prunus)

Смин (Jasminum)

Сминдух (Trigonella)

Смокиня (Ficus)

Смрадлика (Cotinus)

Смърч (Picea)

Спиралник (Spiranthes)

Спиродела (Spirodela)

Спореж (Senecio)

Срамливче (Orlaya)

Срамник (Orlaya)

Сребърник (Dryas)

Срещниче (Ajuga)

Степторамфус (Steptorhamphus)

Сълзица (Briza)

Сърпец (Falcaria)

Съсънка (Anemone)

Тайник (Listera)

Твърдокласица (Sclerochloa)

Телчарка (Polygala)

Теесдалия (Teesdalia)

Теменуга (Viola)

Тефрозерис (Tephroseris)

Тимелея(Thymelaea)

Тинтява (Gentiana)

Тинтявка (Gentianella)

Тис (Taxus)

Тлъстига (Sedum)

Тойна (Trachomitum)

Топола (Populus)

Трибел (Smyrnium)

Триния (Trinia)

Троскот (Cynodon)

Тръстика (Phragmites)

Тургениопсис (Turgeniopsis)

Тученица (Portulaca)

Тъжник (Spiraea)

Тънкокрак (Koeleria)

Урока (Bupleurum)

Усойниче (Echium)

Устрел (Vincetoxicum)

Ушици (Lappula)

Физоспермум (Physospermum)

Френско грозде (Ribes)

Фумана (Fumana)

Хвойна (Juniperus)

Хвойниче (Аrceuthobium)

Хедизарум (Hedysarum)

Хипекоум (Hypecoum)

Хорнунгия (Hornungia)

Хрущялка (Scleranthus)

Хуеция (Huetia)

Целебница (Conringia)

Целолист (Haplophyllum)

Цинанхум (Cynanchum)

Чадърче (Calystegia)

Чаровница (Circaea)

Часовниче (Erodium)

Чашкодрян (Euonymus)

Челебитка (Nigella)

Челядник (Echinops)

Чемерика (Veratrum)

Червен кантарион (Centaurium)

Червеноглавче (Knautia)

Чернокос (Telekia)

Черна акация (Amorpha)

Чернушка (Nigritella)

Чинар (Platanus)

Чистец (Stachys)

Чобанка (Petasites)

Чубрица (Satureja)

Шекерче (Nonea)

Шипка (Rosa)

Шпорец (Delphinium)

Ябълка (Мalus)

Ягода (Fragaria)

Язовка (Bartsia)

Ясен (Fraxinus)English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2024 BGflora.net