Начало > Списък родове

Списък на родовете растения включени в сайта

Азмацук (Anthriscus)

Айважива (Alkanna)

Алдрованда (Aldrovanda)

Андрахне (Andrachne)

Аспурт (Carthamus)

Астродаукус (Astrodaucus)

Аубриета (Aubrieta)

Ауриния (Aurinia)

Ацинос (Acinos)

Бабини зъби (Tribulus)

Бадем (Amygdalus)

Безсмъртниче (Xeranthemum)

Белизма (Dichanthium)

Белоочица (Buglossoides)

Блатия (Lythrum)

Блатно кокиче (Leucojum)

Блатняк (Caltha)

Божур (Paeonia)

Бор (Pinus)

Боровинка (Vaccinium)

Ботурче (Cyclamen)

Бреза (Betula)

Брей (Tamus)

Бръшлян (Hedera)

Бряст (Ulmus)

Бударица (Galeopsis)

Бук (Fagus)

Бучиниш (Conium)

Бъз (Sambucus)

Бърдун (Asphodelus)

Бял имел (Viscum)

Бял трън (Silybum)

Бясно дърво (Daphne)

Варниче (Asyneuma)

Ведрица (Fritillaria)

Великденче (Veronica)

Ветрогон (Eryngium)

Вечерник (Anthericum)

Вечерник, Вечерниче (Hesperis)

Винче (Anchusa)

Витошки еделвайс (Antennaria)

Власатка (Festuca)

Воден габър (Ostrya)

Воден морач (Oenanthe)

Водна роза (Nymphaea)

Войничица (Descurainia)

Волски език (Phyllitis)

Вранско око (Paris)

Вратига (Tanacetum)

Връшняк (Bruckenthalia)

Вълмо (Salsola)

Върба (Salix)

Върбинка (Verbena)

Върбовка (Epilobium)

Габър (Carpinus)

Гайтанка (Melampyrum)

Гимнадения (Gymnadenia)

Гингер (Onopordum)

Главопрашник (Cephalanthera)

Гладница (Erophila)

Глог (Crataegus)

Глушина (Vicia)

Глухарче (Taraxacum)

Гнездовка (Neottia nidus-avis)

Горва (Cardamine)

Горицвет (Adonis)

Горска майка (Lathraea)

Горско просо (Milium)

Горчивче (Picris)

Градинска ружа (Alcea)

Грипа (Phillyrea)

Гръмотрън (Ononis)

Гърлица (Limonium)

Двуредка (Diplotaxis)

Дебелец (Sempervivum)

Дебрянка (Sanicula)

Девесил (Heracleum)

Детелина (Trifolium)

Джулюн (Trapa)

Див зюмбюл (Hyacinthella)

Див рожков (Cercis)

Див слънчоглед (Doronicum)

Дилянка (Valeriana)

Димитровче (Aster)

Динка (Sanguisorba)

Дланокоренник (Dactylorhiza)

Драка (Paliurus)

Дрипавка (Crepis)

Дрян (Cornus)

Дъб (Oak)

Дяволска уста (Leonurus)

Едрайант (Edraianthus)

Ела (Abies)

Елша (Alnus)

Енчец (Solidago)

Еспарзета (Onobrychis)

Етионема (Aethionema)

Eфедра (Ephedra)

Еньовче (Galium)

Есенниче (Sternbergia)

Жаблек (Galega)

Желтак (Helianthemum)

Живовляк (Plantago)

Житняк (Agropyron)

Жълт имел (Loranthus)

Жълта мъртва коприва (Lamiastrum)

Жълтина (Chrysosplenium)

Жълтуга (Genista)

Жълтурче (Ficaria)

Зайчина (Coronilla)

Зайче грозде (Asphodeline)

Залист (Ruscus)

Зарниче (Astrantia)

Звездан (Lotus)

Звездица (Stellaria)

Звездоглавка (Asterolinon)

Звездолен (Asterolinon)

Звъника (Hypericum)

Здравец (Geranium)

Зеле (Cabbage)

Златиста папрат (Ceterach)

Змийска трева (Goniolimon)

Змийско мляко (Chelidonium)

Зъбарче (Odontites)

Зърнастец (Frangula)

Зърника (Rhamnus)

Иглика (Primula)

Игловръх (Alyssum)

Изсипливче (Herniaria)

Изтравниче (Asplenium)

Ирга (Amelanchier)

Какиле (Cakile)

Калина (Viburnum)

Камшик (Agrimonia)

Кандилка (Aquilegia)

Кандилниче (Ballota)

Карамфил (Dianthus)

Камбанка (Campanula)

Каменоломка (Saxifraga)

Ким (Carum)

Кисел трън (Berberis)

Киселиче (Oxalis)

Клен (Acer)

Клин (Astracantha)

Клинавиче (Cionura)

Клипеола (Clypeola)

Клопачка (Rhinanthus)

Кокеш (Scorzonera)

Кокиче (Galanthus)

Конска подкова (Hippocrepis)

Конски кестен (Aesculus)

Конски босилек (Salvia)

Коприва (Urtica)

Копривка (Celtis)

Кориандър (Coriandrum)

Котенце (Pulsatilla )

Котешка стъпка (Clinopodium )

Котонеастер (Cotoneaster)

Крайснежно звънче (Soldanella)

Крем (Lilium)

Крупина (Crupina)

Круша (Pyrus)

Кръстатка (Crucianella)

Кръстец (Cruciata)

Кукувиче грозде (Muscari)

Кукуряк (Helleborus)

Кукуч (Pistacia)

Кутявка (Moehringia)

Куча лобода (Chenopodium)

Къклица (Agrostemma)

Къпина (Rubus)

Кървавиче (Bistorta)

Лаватера (Lavatera)

Лайка (Chamomilla)

Лале (Tulipa)

Лапад (Rumex)

Леймус (Leymus)

Лен (Linum)

Ленивче (Lysimachia)

Ленолист (Thesium)

Лепило (Viscaria)

Леска (Corylus)

Ливадина (Poa)

Лимодорум (Limodorum)

Липа (Tilia)

Лисича опашка (Alopecurus)

Лисичина (Corydalis)

Лопатка (Lunaria)

Лопен (Verbascum)

Лугачка (Dipsacus)

Луда краставица (Ecbalium)

Лудо биле (Atropa)

Лук (Allium)

Луличка (Linaria)

Лъжесалеп (Pseudorchis)

Лъжичина (Alliaria)

Лъжичниче (Armeria)

Люляк (Syringa)

Лютиче (Ranunculus)

Люцерна (Medicago)

Магарешки бодил (Carduus)

Мак (Papaver)

Маргаритка (Leucanthemum)

Матиола (Matthiola)

Маточина (Melissa)

Матруня (Aremonia)

Медуница (Pulmonaria)

Мента (Mentha)

Мерендера (Merendera)

Метличина (Centaurea)

Микромерия (Micromeria)

Минзухар (Crocus)

Миризлив бурен (Sideritis)

Миризливка (Anthoxanthum)

Миризливче (Calamintha)

Мироидес (Myrrhoides)

Миск (Jurinea)

Мицелис (Mycelis)

Мишорка (Gypsophila)

Млечка (Euphorbia)

Момкова сълза (Polygonatum)

Монезес (Moneses)

Морски копър (Crithmum)

Мразовец (Colchicum)

Мъдрица (Sisymbrium)

Мъжка папрат (Dryopteris)

Мъртва коприва (Lamium)

Напръстник (Digitalis)

Нежит (Jovibarba)

Незабравка (Myosotis)

Нокът (Lonicera)

Обичниче (Thalictrum)

Овсига (Bromus)

Овчарска торбичка (Capsella)

Огнивче (Anagallis)

Оклоп (Androsace)

Омайниче (Geum)

Оман (Inula)

Омразниче (Onosma)

Опопанакс (Opopanax)

Орехче (Filipendula)

Отантус (Otanthus)

Офика (Sorbus)

Очиболец (Potentilla)

Паламида (Cirsium)

Папаронка (Glaucium)

Паричка (Bellis)

Паронихия (Paronychia)

Пачи крак (Gagea)

Пащърнак (Pastinaca)

Перуника (Iris)

Песъчар (Ammophila)

Петльово перо (Gladiolus)

Петлюга (Pinguicula)

Пикномон (Picnomon)

Пирей (Elymus)

Плюскавиче (Silene)

Плюскач (Colutea)

Повет (Clematis)

Поветица (Convolvulus)

Подбел (Tussilago)

Подрумиче (Anthemis)

Подъбиче (Teucrium)

Попова лъжичка (Thlaspi)

Поревка (Moenchia)

Пореч (Rorippa)

Прещип (Chamaespartium)

Прозорче (Potentilla)

Пролез (Mercurialis)

Пропадниче (Pedicularis)

Птичокрак (Ornithopus)

Плюскач (Colutea)

Пчелица (Ophrys)

Пчелник (Marrubium)

Пърчовка (Himantoglossum)

Пясъчна лилия (Pancratium)

Равнец (Achillea)

Ракитовица (Tamarix)

Ралица (Consolida)

Раменка (Anthyllis)

Ранилист (Stachys)

Резеда (Reseda)

Решетка (Carlina)

Риган (Origanum)

Родакс (Rhodax)

Родилна трева (Cardaria)

Рожец (Cerastium)

Роза (Rosa)

Росен (Dictamnus)

Росица (Parnassia)

Росопас (Fumaria)

Ружа (Althaea)

Рунянка (Hieracium)

Рупа (Draba)

Садина (Chrysopogon)

Салата (Lactuca)

Салеп (Orchis)

Самогризка (Scabiosa)

Самодивска трева (Peucedanum)

Самодивско цвете (Erythronium)

Сапунче (Saponaria)

Светлика (Luzula)

Сграбиче (Astragalus)

Седефче (Ruta)

Секирче (Lathyrus)

Синчец (Scilla)

Серапиас (Serapias)

Синя жлъчка (Cichorium)

Скалниче (Symphyandra)

Сколимус (Scolymus)

Слабонога (Impatiens)

Слез (Malva)

Слива (Prunus)

Смин (Jasminum)

Сминдух (Trigonella)

Смрадлика (Cotinus)

Смърч (Picea)

Спиралник (Spiranthes)

Спореж (Senecio)

Срамливче (Orlaya)

Срещниче (Ajuga)

Степторамфус (Steptorhamphus)

Съсънка (Anemone)

Телчарка (Polygala)

Теменуга (Viola)

Тимелея(Thymelaea)

Тинтява (Gentiana)

Тис (Taxus)

Тлъстига (Sedum)

Тойна (Trachomitum)

Топола (Populus)

Трибел (Smyrnium)

Триния (Trinia)

Троскот (Cynodon)

Тръстика (Phragmites)

Тученица (Portulaca)

Тъжник (Spiraea)

Урока (Bupleurum)

Устрел (Vincetoxicum)

Френско грозде (Ribes)

Фумана (Fumana)

Хвойна (Juniperus)

Хвойниче (Аrceuthobium)

Хедизарум (Hedysarum)

Хипекоум (Hypecoum)

Хорнунгия (Hornungia)

Хрущялка (Scleranthus)

Целолист (Haplophyllum)

Цинанхум (Cynanchum)

Часовниче (Erodium)

Чашкодрян (Euonymus)

Челебитка (Nigella)

Челядник (Echinops)

Чемерика (Veratrum)

Червен кантарион (Centaurium)

Чернушка (Nigritella)

Чинар (Platanus)

Чубрица (Satureja)

Шипка (Rosa)

Шпорец (Delphinium)

Ябълка (Мalus)

Ягода (Fragaria)

Ясен (Fraxinus)

Начало > Списък родове

© 2006 - 2018 BGflora.net
banner