БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Списък на родовете растения включени в сайта

Азбучен списък на българските имена на родовете растения, включени в сайта:

Азмацук (Anthriscus)

Айважива (Alkanna)

Алдрованда (Aldrovanda)

Андрахне (Andrachne)

Аспурт (Carthamus)

Астродаукус (Astrodaucus)

Аубриета (Aubrieta)

Ауриния (Aurinia)

Ацинос (Acinos)

Бабини зъби (Tribulus)

Бадем (Amygdalus)

Безсмъртниче (Xeranthemum)

Белизма (Dichanthium)

Белоочица (Buglossoides)

Блатия (Lythrum)

Блатно кокиче (Leucojum)

Блатняк (Caltha)

Бодливка (Echinaria)

Божур (Paeonia)

Бор (Pinus)

Боровинка (Vaccinium)

Ботурче (Cyclamen)

Бреза (Betula)

Брей (Tamus)

Бръшлян (Hedera)

Бряст (Ulmus)

Бударица (Galeopsis)

Бук (Fagus)

Бучиниш (Conium)

Бъз (Sambucus)

Бърдун (Asphodelus)

Бял имел (Viscum)

Бял трън (Silybum)

Бясно дърво (Daphne)

Варниче (Asyneuma)

Ведрица (Fritillaria)

Вейник (Calamagrostis)

Великденче (Veronica)

Ветрогон (Eryngium)

Вечерник (Anthericum)

Вечерник, Вечерниче (Hesperis)

Винче (Anchusa)

Витошки еделвайс (Antennaria)

Власатка (Festuca)

Воден габър (Ostrya)

Воден морач (Oenanthe)

Водна леща (Lemna)

Водна роза (Nymphaea)

Войничица (Descurainia)

Волски език (Phyllitis)

Вранско око (Paris)

Вратига (Tanacetum)

Връшняк (Bruckenthalia)

Вълмо (Salsola)

Върба (Salix)

Върбинка (Verbena)

Върбовка (Epilobium)

Вятърче (Jasione)

Габър (Carpinus)

Гайтанка (Melampyrum)

Гарвански лук (Ornithogalum)

Гимнадения (Gymnadenia)

Гингер (Onopordum)

Главопрашник (Cephalanthera)

Гладница (Erophila)

Глог (Crataegus)

Глушина (Vicia)

Глухарче (Taraxacum)

Гнездовка (Neottia nidus-avis)

Гологлавче (Globularia)

Горва (Cardamine)

Горицвет (Adonis)

Горска майка (Lathraea)

Горско просо (Milium)

Горчивче (Picris)

Градинска ружа (Alcea)

Грипа (Phillyrea)

Гръмотрън (Ononis)

Гърлица (Limonium)

Двуредка (Diplotaxis)

Дебелец (Sempervivum)

Дебрянка (Sanicula)

Девесил (Heracleum)

Детелина (Trifolium)

Джулюн (Trapa)

Див зюмбюл (Hyacinthella)

Див рожков (Cercis)

Див слънчоглед (Doronicum)

Дилянка (Valeriana)

Димитровче (Aster)

Динка (Sanguisorba)

Дланокоренник (Dactylorhiza)

Драка (Paliurus)

Дрипавка (Crepis)

Дрян (Cornus)

Дъб (Quercus)

Дяволска уста (Leonurus)

Едрайант (Edraianthus)

Ежова главица (Dactylis)

Ела (Abies)

Елша (Alnus)

Енчец (Solidago)

Еспарзета (Onobrychis)

Етионема (Aethionema)

Eфедра (Ephedra)

Еньовче (Galium)

Есенниче (Sternbergia)

Жаблек (Galega)

Желтак (Helianthemum)

Женска папрат (Athyrium)

Живовляк (Plantago)

Житняк (Agropyron)

Жълт имел (Loranthus)

Жълта мъртва коприва (Lamiastrum)

Жълтина (Chrysosplenium)

Жълтуга (Genista)

Жълтурче (Ficaria)

Кръстатка (Crucianella)

Зайчина (Coronilla)

Зайче грозде (Asphodeline)

Залист (Ruscus)

Зановец (Cytisus)

Зарасличе (Symphytum)

Зарниче (Astrantia)

Звездан (Lotus)

Звездица (Stellaria)

Звездоглавка (Asterolinon)

Звездолен (Asterolinon)

Звъника (Hypericum)

Здравец (Geranium)

Зеле (Cabbage)

Златиста папрат (Ceterach)

Злина (Barbarea)

Змийска трева (Goniolimon)

Змийско мляко (Chelidonium)

Зъбарче (Odontites)

Зърнастец (Frangula)

Зърника (Rhamnus)

Иглика (Primula)

Игловръх (Alyssum)

Изсипливче (Herniaria)

Изтравниче (Asplenium)

Ирга (Amelanchier)

Какиле (Cakile)

Калина (Viburnum)

Камшик (Agrimonia)

Кандилка (Aquilegia)

Кандилниче (Ballota)

Карамфил (Dianthus)

Картъл (Nardus)

Камбанка (Campanula)

Каменоломка (Saxifraga)

Кестен (Castanea)

Ким (Carum)

Кисел трън (Berberis)

Киселиче (Oxalis)

Клен (Acer)

Клин (Astracantha)

Клинавиче (Cionura)

Клипеола (Clypeola)

Клопачка (Rhinanthus)

Кокеш (Scorzonera)

Кокиче (Galanthus)

Комунига (Melilotus)

Конска подкова (Hippocrepis)

Конски кестен (Aesculus)

Конски босилек (Salvia)

Коприва (Urtica)

Копривка (Celtis)

Kоралка (Corallorhiza)

Кориандър (Coriandrum)

Котенце (Pulsatilla )

Котешка стъпка (Clinopodium )

Котонеастер (Cotoneaster)

Кошутина (Melittis)

Крайснежно звънче (Soldanella)

Крем (Lilium)

Крупина (Crupina)

Круша (Pyrus)

Кръстатка (Crucianella)

Кръстец (Cruciata)

Кукувиче грозде (Muscari)

Кукуряк (Helleborus)

Кукуч (Pistacia)

Кутявка (Moehringia)

Куча лобода (Chenopodium)

Къклица (Agrostemma)

Къпина (Rubus)

Кървавиче (Bistorta)

Лаватера (Lavatera)

Лазаркиня (Asperula)

Лайка (Chamomilla)

Лайкучка (Matricaria)

Лале (Tulipa)

Лапад (Rumex)

Леймус (Leymus)

Лен (Linum)

Ленивче (Lysimachia)

Ленолист (Thesium)

Лепило (Viscaria)

Леска (Corylus)

Ливадина (Poa)

Лимодорум (Limodorum)

Липа (Tilia)

Лисича опашка (Alopecurus)

Лисичина (Corydalis)

Лопатка (Lunaria)

Лопен (Verbascum)

Лугачка (Dipsacus)

Луда краставица (Ecbalium)

Лудо биле (Atropa)

Лук (Allium)

Луличка (Linaria)

Лунна папрат (Botrychium)

Лъжесалеп (Pseudorchis)

Лъжичина (Alliaria)

Лъжичниче (Armeria)

Люляк (Syringa)

Лютиче (Ranunculus)

Люцерна (Medicago)

Магарешки бодил (Carduus)

Мак (Papaver)

Маргаритка (Leucanthemum)

Матиола (Matthiola)

Маточина (Melissa)

Матруня (Aremonia)

Меденик (Cerinthe)

Медуница (Pulmonaria)

Мента (Mentha)

Мерендера (Merendera)

Метличина (Centaurea)

Микромерия (Micromeria)

Минзухар (Crocus)

Миризлив бурен (Sideritis)

Миризливка (Anthoxanthum)

Миризливче (Calamintha)

Мироидес (Myrrhoides)

Миск (Jurinea)

Мицелис (Mycelis)

Мишорка (Gypsophila)

Млечка (Euphorbia)

Момкова сълза (Polygonatum)

Монезес (Moneses)

Морски копър (Crithmum)

Мразовец (Colchicum)

Мурава (Pyrola)

Мушмула (Mespilus)

Мъдрица (Sisymbrium)

Мъжка папрат (Dryopteris)

Мъртва коприва (Lamium)

Напръстник (Digitalis)

Неатостема (Neatostema)

Нежит (Jovibarba)

Незабравка (Myosotis)

Нокът (Lonicera)

Обичниче (Thalictrum)

Овсига (Bromus)

Овчарска торбичка (Capsella)

Огнивче (Anagallis)

Оклоп (Androsace)

Омайниче (Geum)

Оман (Inula)

Омразниче (Onosma)

Опопанакс (Opopanax)

Орехче (Filipendula)

Отантус (Otanthus)

Офика (Sorbus)

Очиболец (Potentilla)

Паламида (Cirsium)

Папаронка (Glaucium)

Папур (Typha)

Паричка (Bellis)

Паронихия (Paronychia)

Пача трева (Polygonum)

Пачи крак (Gagea)

Пащърнак (Pastinaca)

Перуника (Iris)

Песъчар (Ammophila)

Песъчарка (Arenaria)

Петльово перо (Gladiolus)

Петлюга (Pinguicula)

Пикномон (Picnomon)

Пирей (Elymus)

Пищялка (Angelica)

Планински див магданоз (Ligusticum)

Плюскавиче (Silene)

Плюскач (Colutea)

Повет (Clematis)

Поветица (Convolvulus)

Подбел (Tussilago)

Подбелниче (Homogyne)

Подрумиче (Anthemis)

Подъбиче (Teucrium)

Попова лъжичка (Thlaspi)

Поревка (Moenchia)

Порезник (Seseli)

Пореч (Rorippa)

Превара (Scutellaria)

Пренантес (Prenanthes)

Прещип (Chamaespartium)

Прозорче (Potentilla)

Пролез (Mercurialis)

Пропадниче (Pedicularis)

Птичокрак (Ornithopus)

Плюскач (Colutea)

Пчелица (Ophrys)

Пчелник (Marrubium)

Пърчовка (Himantoglossum)

Пясъчна лилия (Pancratium)

Равнец (Achillea)

Ракитовица (Tamarix)

Ралица (Consolida)

Раменка (Anthyllis)

Ранилист (Betonica)

Резеда (Reseda)

Решетка (Carlina)

Риган (Origanum)

Родакс (Rhodax)

Родилна трева (Cardaria)

Рожец (Cerastium)

Роза (Rosa)

Росен (Dictamnus)

Росица (Parnassia)

Росопас (Fumaria)

Ружа (Althaea)

Рунянка (Hieracium)

Рупа (Draba)

Садина (Chrysopogon)

Салата (Lactuca)

Салеп (Orchis)

Самогризка (Scabiosa)

Самодивска трева (Peucedanum)

Самодивско цвете (Erythronium)

Сапунче (Saponaria)

Светлика (Luzula)

Сграбиче (Astragalus)

Седефче (Ruta)

Секирче (Lathyrus)

Синчец (Scilla)

Серапиас (Serapias)

Синьоглавче (Succisa)

Синя жлъчка (Cichorium)

Сисон (Sison)

Скалниче (Symphyandra)

Сколимус (Scolymus)

Слабонога (Impatiens)

Слез (Malva)

Слива (Prunus)

Смин (Jasminum)

Сминдух (Trigonella)

Смрадлика (Cotinus)

Смърч (Picea)

Спиралник (Spiranthes)

Спореж (Senecio)

Срамливче (Orlaya)

Срещниче (Ajuga)

Степторамфус (Steptorhamphus)

Сърпец (Falcaria)

Съсънка (Anemone)

Телчарка (Polygala)

Теменуга (Viola)

Тефрозерис (Tephroseris)

Тимелея(Thymelaea)

Тинтява (Gentiana)

Тинтявка (Gentianella)

Тис (Taxus)

Тлъстига (Sedum)

Тойна (Trachomitum)

Топола (Populus)

Трибел (Smyrnium)

Триния (Trinia)

Троскот (Cynodon)

Тръстика (Phragmites)

Тученица (Portulaca)

Тъжник (Spiraea)

Урока (Bupleurum)

Устрел (Vincetoxicum)

Френско грозде (Ribes)

Фумана (Fumana)

Хвойна (Juniperus)

Хвойниче (Аrceuthobium)

Хедизарум (Hedysarum)

Хипекоум (Hypecoum)

Хорнунгия (Hornungia)

Хрущялка (Scleranthus)

Целолист (Haplophyllum)

Цинанхум (Cynanchum)

Чаровница (Circaea)

Часовниче (Erodium)

Чашкодрян (Euonymus)

Челебитка (Nigella)

Челядник (Echinops)

Чемерика (Veratrum)

Червен кантарион (Centaurium)

Червеноглавче (Knautia)

Чернокос (Telekia)

Чернушка (Nigritella)

Чинар (Platanus)

Чистец (Stachys)

Чубрица (Satureja)

Шипка (Rosa)

Шпорец (Delphinium)

Ябълка (Мalus)

Ягода (Fragaria)

Ясен (Fraxinus)English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net