БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Списък на родовете растения включени в сайта

Азбучен списък на българските имена на родовете растения, включени в сайта:

Азмацук (Anthriscus)

Айважива (Alkanna)

Алдрованда (Aldrovanda)

Андрахне (Andrachne)

Аспурт (Carthamus)

Астродаукус (Astrodaucus)

Аубриета (Aubrieta)

Ауриния (Aurinia)

Ацинос (Acinos)

Бабини зъби (Tribulus)

Бадем (Amygdalus)

Безсмъртниче (Xeranthemum)

Белизма (Dichanthium)

Белоочица (Buglossoides)

Блатия (Lythrum)

Блатно кокиче (Leucojum)

Блатняк (Caltha)

Божур (Paeonia)

Бор (Pinus)

Боровинка (Vaccinium)

Ботурче (Cyclamen)

Бреза (Betula)

Брей (Tamus)

Бръшлян (Hedera)

Бряст (Ulmus)

Бударица (Galeopsis)

Бук (Fagus)

Бучиниш (Conium)

Бъз (Sambucus)

Бърдун (Asphodelus)

Бял имел (Viscum)

Бял трън (Silybum)

Бясно дърво (Daphne)

Варниче (Asyneuma)

Ведрица (Fritillaria)

Великденче (Veronica)

Ветрогон (Eryngium)

Вечерник (Anthericum)

Вечерник, Вечерниче (Hesperis)

Винче (Anchusa)

Витошки еделвайс (Antennaria)

Власатка (Festuca)

Воден габър (Ostrya)

Воден морач (Oenanthe)

Водна роза (Nymphaea)

Войничица (Descurainia)

Волски език (Phyllitis)

Вранско око (Paris)

Вратига (Tanacetum)

Връшняк (Bruckenthalia)

Вълмо (Salsola)

Върба (Salix)

Върбинка (Verbena)

Върбовка (Epilobium)

Габър (Carpinus)

Гайтанка (Melampyrum)

Гарвански лук (Ornithogalum)

Гимнадения (Gymnadenia)

Гингер (Onopordum)

Главопрашник (Cephalanthera)

Гладница (Erophila)

Глог (Crataegus)

Глушина (Vicia)

Глухарче (Taraxacum)

Гнездовка (Neottia nidus-avis)

Горва (Cardamine)

Горицвет (Adonis)

Горска майка (Lathraea)

Горско просо (Milium)

Горчивче (Picris)

Градинска ружа (Alcea)

Грипа (Phillyrea)

Гръмотрън (Ononis)

Гърлица (Limonium)

Двуредка (Diplotaxis)

Дебелец (Sempervivum)

Дебрянка (Sanicula)

Девесил (Heracleum)

Детелина (Trifolium)

Джулюн (Trapa)

Див зюмбюл (Hyacinthella)

Див рожков (Cercis)

Див слънчоглед (Doronicum)

Дилянка (Valeriana)

Димитровче (Aster)

Динка (Sanguisorba)

Дланокоренник (Dactylorhiza)

Драка (Paliurus)

Дрипавка (Crepis)

Дрян (Cornus)

Дъб (Quercus)

Дяволска уста (Leonurus)

Едрайант (Edraianthus)

Ежова главица (Dactylis)

Ела (Abies)

Елша (Alnus)

Енчец (Solidago)

Еспарзета (Onobrychis)

Етионема (Aethionema)

Eфедра (Ephedra)

Еньовче (Galium)

Есенниче (Sternbergia)

Жаблек (Galega)

Желтак (Helianthemum)

Живовляк (Plantago)

Житняк (Agropyron)

Жълт имел (Loranthus)

Жълта мъртва коприва (Lamiastrum)

Жълтина (Chrysosplenium)

Жълтуга (Genista)

Жълтурче (Ficaria)

Зайча сянка (Asparagus)

Зайчина (Coronilla)

Зайче грозде (Asphodeline)

Залист (Ruscus)

Зарниче (Astrantia)

Звездан (Lotus)

Звездица (Stellaria)

Звездоглавка (Asterolinon)

Звездолен (Asterolinon)

Звъника (Hypericum)

Здравец (Geranium)

Зеле (Cabbage)

Златиста папрат (Ceterach)

Змийска трева (Goniolimon)

Змийско мляко (Chelidonium)

Зъбарче (Odontites)

Зърнастец (Frangula)

Зърника (Rhamnus)

Иглика (Primula)

Игловръх (Alyssum)

Изсипливче (Herniaria)

Изтравниче (Asplenium)

Ирга (Amelanchier)

Какиле (Cakile)

Калина (Viburnum)

Камшик (Agrimonia)

Кандилка (Aquilegia)

Кандилниче (Ballota)

Карамфил (Dianthus)

Камбанка (Campanula)

Каменоломка (Saxifraga)

Кестен (Castanea)

Ким (Carum)

Кисел трън (Berberis)

Киселиче (Oxalis)

Клен (Acer)

Клин (Astracantha)

Клинавиче (Cionura)

Клипеола (Clypeola)

Клопачка (Rhinanthus)

Кокеш (Scorzonera)

Кокиче (Galanthus)

Комунига (Melilotus)

Конска подкова (Hippocrepis)

Конски кестен (Aesculus)

Конски босилек (Salvia)

Коприва (Urtica)

Копривка (Celtis)

Kоралка (Corallorhiza)

Кориандър (Coriandrum)

Котенце (Pulsatilla )

Котешка стъпка (Clinopodium )

Котонеастер (Cotoneaster)

Кошутина (Melittis)

Крайснежно звънче (Soldanella)

Крем (Lilium)

Крупина (Crupina)

Круша (Pyrus)

Кръстатка (Crucianella)

Кръстец (Cruciata)

Кукувиче грозде (Muscari)

Кукуряк (Helleborus)

Кукуч (Pistacia)

Кутявка (Moehringia)

Куча лобода (Chenopodium)

Къклица (Agrostemma)

Къпина (Rubus)

Кървавиче (Bistorta)

Лаватера (Lavatera)

Лайка (Chamomilla)

Лале (Tulipa)

Лапад (Rumex)

Леймус (Leymus)

Лен (Linum)

Ленивче (Lysimachia)

Ленолист (Thesium)

Лепило (Viscaria)

Леска (Corylus)

Ливадина (Poa)

Лимодорум (Limodorum)

Липа (Tilia)

Лисича опашка (Alopecurus)

Лисичина (Corydalis)

Лопатка (Lunaria)

Лопен (Verbascum)

Лугачка (Dipsacus)

Луда краставица (Ecbalium)

Лудо биле (Atropa)

Лук (Allium)

Луличка (Linaria)

Лъжесалеп (Pseudorchis)

Лъжичина (Alliaria)

Лъжичниче (Armeria)

Люляк (Syringa)

Лютиче (Ranunculus)

Люцерна (Medicago)

Магарешки бодил (Carduus)

Мак (Papaver)

Маргаритка (Leucanthemum)

Матиола (Matthiola)

Маточина (Melissa)

Матруня (Aremonia)

Медуница (Pulmonaria)

Мента (Mentha)

Мерендера (Merendera)

Метличина (Centaurea)

Микромерия (Micromeria)

Минзухар (Crocus)

Миризлив бурен (Sideritis)

Миризливка (Anthoxanthum)

Миризливче (Calamintha)

Мироидес (Myrrhoides)

Миск (Jurinea)

Мицелис (Mycelis)

Мишорка (Gypsophila)

Млечка (Euphorbia)

Момкова сълза (Polygonatum)

Монезес (Moneses)

Морски копър (Crithmum)

Мразовец (Colchicum)

Мурава (Pyrola)

Мъдрица (Sisymbrium)

Мъжка папрат (Dryopteris)

Мъртва коприва (Lamium)

Напръстник (Digitalis)

Неатостема (Neatostema)

Нежит (Jovibarba)

Незабравка (Myosotis)

Нокът (Lonicera)

Обичниче (Thalictrum)

Овсига (Bromus)

Овчарска торбичка (Capsella)

Огнивче (Anagallis)

Оклоп (Androsace)

Омайниче (Geum)

Оман (Inula)

Омразниче (Onosma)

Опопанакс (Opopanax)

Орехче (Filipendula)

Отантус (Otanthus)

Офика (Sorbus)

Очиболец (Potentilla)

Паламида (Cirsium)

Папаронка (Glaucium)

Паричка (Bellis)

Паронихия (Paronychia)

Пачи крак (Gagea)

Пащърнак (Pastinaca)

Перуника (Iris)

Песъчар (Ammophila)

Петльово перо (Gladiolus)

Петлюга (Pinguicula)

Пикномон (Picnomon)

Пирей (Elymus)

Пищялка (Angelica)

Планински див магданоз (Ligusticum)

Плюскавиче (Silene)

Плюскач (Colutea)

Повет (Clematis)

Поветица (Convolvulus)

Подбел (Tussilago)

Подбелниче (Homogyne)

Подрумиче (Anthemis)

Подъбиче (Teucrium)

Попова лъжичка (Thlaspi)

Поревка (Moenchia)

Порезник (Seseli)

Пореч (Rorippa)

Превара (Scutellaria)

Прещип (Chamaespartium)

Прозорче (Potentilla)

Пролез (Mercurialis)

Пропадниче (Pedicularis)

Птичокрак (Ornithopus)

Плюскач (Colutea)

Пчелица (Ophrys)

Пчелник (Marrubium)

Пърчовка (Himantoglossum)

Пясъчна лилия (Pancratium)

Равнец (Achillea)

Ракитовица (Tamarix)

Ралица (Consolida)

Раменка (Anthyllis)

Ранилист (Betonica)

Резеда (Reseda)

Решетка (Carlina)

Риган (Origanum)

Родакс (Rhodax)

Родилна трева (Cardaria)

Рожец (Cerastium)

Роза (Rosa)

Росен (Dictamnus)

Росица (Parnassia)

Росопас (Fumaria)

Ружа (Althaea)

Рунянка (Hieracium)

Рупа (Draba)

Садина (Chrysopogon)

Салата (Lactuca)

Салеп (Orchis)

Самогризка (Scabiosa)

Самодивска трева (Peucedanum)

Самодивско цвете (Erythronium)

Сапунче (Saponaria)

Светлика (Luzula)

Сграбиче (Astragalus)

Седефче (Ruta)

Секирче (Lathyrus)

Синчец (Scilla)

Серапиас (Serapias)

Синя жлъчка (Cichorium)

Сисон (Sison)

Скалниче (Symphyandra)

Сколимус (Scolymus)

Слабонога (Impatiens)

Слез (Malva)

Слива (Prunus)

Смин (Jasminum)

Сминдух (Trigonella)

Смрадлика (Cotinus)

Смърч (Picea)

Спиралник (Spiranthes)

Спореж (Senecio)

Срамливче (Orlaya)

Срещниче (Ajuga)

Степторамфус (Steptorhamphus)

Сърпец (Falcaria)

Съсънка (Anemone)

Телчарка (Polygala)

Теменуга (Viola)

Тефрозерис (Tephroseris)

Тимелея(Thymelaea)

Тинтява (Gentiana)

Тис (Taxus)

Тлъстига (Sedum)

Тойна (Trachomitum)

Топола (Populus)

Трибел (Smyrnium)

Триния (Trinia)

Троскот (Cynodon)

Тръстика (Phragmites)

Тученица (Portulaca)

Тъжник (Spiraea)

Урока (Bupleurum)

Устрел (Vincetoxicum)

Френско грозде (Ribes)

Фумана (Fumana)

Хвойна (Juniperus)

Хвойниче (Аrceuthobium)

Хедизарум (Hedysarum)

Хипекоум (Hypecoum)

Хорнунгия (Hornungia)

Хрущялка (Scleranthus)

Целолист (Haplophyllum)

Цинанхум (Cynanchum)

Чаровница (Circaea)

Часовниче (Erodium)

Чашкодрян (Euonymus)

Челебитка (Nigella)

Челядник (Echinops)

Чемерика (Veratrum)

Червен кантарион (Centaurium)

Червеноглавче (Knautia)

Чернокос (Telekia)

Чернушка (Nigritella)

Чинар (Platanus)

Чистец (Stachys)

Чубрица (Satureja)

Шипка (Rosa)

Шпорец (Delphinium)

Ябълка (Мalus)

Ягода (Fragaria)

Ясен (Fraxinus)English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net