БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Миризливче

Calamintha

Описание и отличителни особености на род Миризливче

Многогодишни тревисти растения. Чашката на цветовете е двуустна, долната с 2, горната с 3 зъбци. Тръбицата на чашката е права. Присъцветниците са ланцетни или продъговато ланцетни [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България от рода естествено разпространени са 3 вида.


Списък на видовете от род Миризливче, включени в сайта

Едроцветно миризливче - Calamintha grandifloraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner