БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Жълтурче

Ficaria

Описание и отличителни особености на род Жълтурче

Многогодишни тревисти растения.

В България един вид.


Списък на видовете от род Жълтурче, включени в сайта

Жълтурче - Ficaria vernaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2020 BGflora.net