БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Жълтурче

Ficaria

Описание и отличителни особености на род Жълтурче

Многогодишни тревисти растения.

В България един вид.

Списък на видовете от род Жълтурче, включени в сайта

Жълтурче - Ficaria vernaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2017 BGflora.net

banner