БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Морски копър

Crithmum

Описание и отличителни особености на род Морски копър

Многогодишни тревисти растения. Родът съдържа само един вид, който е разпространен и в България.

Списък на видовете от род Морски копър, включени в сайта

Морски копър - Crithmum maritimumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2017 BGflora.net