БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Кестен

Castanea

Описание и отличителни особености на род Кестен

Листопадни дървета. Плодовете са обхванати от сферична бодлива купула.

В България расте един вид.


Списък на видовете от род Кестен, включени в сайта

Кестен - Castanea sativaВижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net