Българската флора онлайн

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Икона изобразяваща сътворението на растенията

"Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения."

Св. Библия, Псалом 103:24

Този уебсайт ще се опита, с Божията помощ, да покаже красотата и разнообразието на българските диворастящи растения*, с това бихме желали да постигнем следните цели:

Растенията са представени с кратък текст и оригинални снимки направени в България. Видовете са подредени както в общ списък на всички видове включени в сайта (латински имена), така и в списъци по семейства и родове (български и латински имена). Връзките към различните списъци следват по-долу.

Растенията подредени по окраската на цвета

СЕМЕЙСТВА I РОДОВЕ I ВИДОВЕ


Дърветата в България I Храстите в България


Растенията по нашите улици I Диворастящи пролетни цветя

Природни местообитания

* Поради големият обем на работата, сайтът ще се изгражда постепенно, като с предимство ще бъдат качвани защитените, редки и лечебни видове растения.


Търсене в сайта


The Bulgarian flora online in English
Входна страница

Abort.bg - истината за абортите


Последно качени видове

17 януари 2020:

Теснолистен лен - Linum tenuifolium

15 януари 2020:

Ливадно секирче - Lathyrus pratensis

14 януари 2020:

Горска глушина - Vicia sepium

Бяла елша - Alnus incana

13 януари 2020:

Градинска паламида - Cirsium oleraceum

10 януари 2020:

Райхенбахова теменуга - Viola reichenbachiana

8 януари 2020:

Тъмно шекерче - Nonea pulla

3 януари 2020:

Свинска ягода - Chenopodium foliosum

2 януари 2020:

Самобайка - Glechoma hederacea

31 декември 2019:

Австрийски див слънчоглед - Doronicum austriacum

27 декември 2019:

Нежна камбанка - Campanula epigaea

26 декември 2019:

Родопска телчарка - Polygala rhodopea

23 декември 2019:

Гол кръстец - Cruciata glabra

18 декември 2019:

Зеленоцветна платантера - Platanthera chlorantha

15 декември 2019:

Рилска класица - Alopecurus riloensis

12 декември 2019:

Едроцветна луличка - Linaria grandiflora


Обновени и нови страници

14 септември 2019:

Разпознаване (различаване) на видовете боровинки (Vaccinium) в България

16 януари 2019:

Добавени са нови снимки и е обновено описанието на Енчеца - Solidago virgaurea

3 декември 2017:

Добавени са нови снимки и е допълнено описанието на Испанската ралица - Consolida hispanica и Алпийско сграбиче - Astragalus alopecurus


речник I за сайта I източнициБанер за сайта на Българската православна църква

Банер за сайта на Пловдивска Света Митрополия

Бъди верен

ТЮФ НОРД България ЕООД

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com

Банер за сайта за сухоземните костенурки

© 2006 - 2020 BGflora.net