Българската флора онлайн

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Икона изобразяваща сътворението на растенията

"Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения."

Св. Библия, Псалом 103:24

Този уебсайт ще се опита, с Божията помощ, да покаже красотата и разнообразието на българските диворастящи растения*, с това бихме желали да постигнем следните цели:

Растенията са представени с кратък текст и оригинални снимки направени в България. Видовете са подредени както в общ списък на всички видове включени в сайта (латински имена), така и в списъци по семейства и родове (български и латински имена). Връзките към различните списъци следват по-долу.

Растенията подредени по окраската на цвета

СЕМЕЙСТВА I РОДОВЕ I ВИДОВЕ


Дърветата в България I Храстите в България


Растенията по нашите улици I Диворастящи пролетни цветя

Природни местообитания

* Поради големият обем на работата, сайтът ще се изгражда постепенно, като с предимство ще бъдат качвани защитените, редки и лечебни видове растения.


Търсене в сайта


The Bulgarian flora online in English
Входна страница

Abort.bg - истината за абортите


Последно качени видове

5 октомври 2019:

Превъзходен карамфил - Dianthus superbus

1 октомври 2019:

Синьоглавче - Succisa pratensis

27 септември 2019:

Българска тинтявка - Gentianella bulgarica

21 септември 2019:

Малка водна леща - Lemna minor

16 септември 2019:

Тинтявов живовлек - Plantago gentianoides

10 септември 2019:

Лапландска върба - Salix lapponum

9 септември 2019:

Дакийска теменуга - Viola dacica

7 септември 2019:

Разновлакнеста паламида - Cirsium heterotrichum

4 септември 2019:

Синя боровинка - Vaccinium uliginosum

2 септември 2019:

Панчичев спореж - Senecio pancicii

28 август 2019:

Българско вятърче - Jasione bulgarica

23 август 2019:

Малка очанка - Euphrasia minima

15 август 2019:

Горски спореж - Senecio nemorensis

14 август 2019:

Алпийска рунянка - Hieracium alpicola

2 август 2019:

Алпийски рожец - Cerastium alpinum


Обновени и нови страници

14 септември 2019:

Разпознаване (различаване) на видовете боровинки (Vaccinium) в България

16 януари 2019:

Добавени са нови снимки и е обновено описанието на Енчеца - Solidago virgaurea

3 декември 2017:

Добавени са нови снимки и е допълнено описанието на Испанската ралица - Consolida hispanica и Алпийско сграбиче - Astragalus alopecurus


речник I за сайта I източнициБанер за сайта на Българската православна църква

Банер за сайта на Пловдивска Света Митрополия

Бъди верен

ТЮФ НОРД България ЕООД

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com

Банер за сайта за сухоземните костенурки

© 2006 - 2019 BGflora.net