Българската флора онлайн

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Икона изобразяваща сътворението на растенията

"Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения."

Св. Библия, Псалом 103:24

Този уебсайт ще се опита, с Божията помощ, да покаже красотата и разнообразието на българските диворастящи растения, с това бихме желали да постигнем следните цели:

Растенията са представени с кратък текст и оригинални снимки направени в България. Видовете са подредени както в общ списък на всички видове включени в сайта (латински имена), така и в списъци по семейства и родове (български и латински имена). Имаме и подредба на растенията според окраската на цветовете им. Връзките към различните списъци следват по-долу.

Растенията подредени по окраската на цвета

СЕМЕЙСТВА I РОДОВЕ I ВИДОВЕ


Дърветата в България I Храстите в България


Растенията по нашите улици I Растенията по нашите плажове I Диворастящи пролетни цветя - част 1 и част 2

Природни местообитания


Търсене в сайта


Артистичният магазин на Сани Анто - лингвист по образование, артист по душа


The Bulgarian flora online in English
Входна страница

Abort.bg - истината за абортите


Последно качени видове

30 ноември 2023:

Нахутово сграбиче - Astragalus cicer

24 ноември 2023:

Кучешка паламида - Cirsium canum

17 ноември 2023:

Палестинска дрипавка - Crepis sancta

15 ноември 2023:

Посевен ленак - Camelina sativa

13 ноември 2023:

Астраханово прозорче - Potentilla astracanica

9 ноември 2023:

Петнист змиярник - Arum maculatum

28 октомври 2023:

Черна акация - Amorpha fruticosa

24 октомври 2023:

Бобовидна глушина - Vicia narbonensis

20 октомври 2023:

Стенна рупа - Draba muralis

17 октомври 2023:

Дългоцветна лазаркиня - Asperula aristata

14 октомври 2023:

Обикновен лопен - Verbascum blattaria

8 октомври 2023:

Тъмен живовлек - Plantago atrata

6 октомври 2023:

Теесдалия - Teesdalia coronopifolia

2 октомври 2023:

Сибирска камбанка - Campanula sibirica

28 септември 2023:

Гребеновиден ръждавец - Potamogeton pectinatus

22 септември 2023:

Лимонолистно варниче - Asyneuma limonifolium

20 септември 2023:

Айлант - Ailanthus altissima

13 септември 2023:

Физоспермум - Physospermum cornubiense

8 септември 2023:

Българска мишовка - Minuartia bulgarica

5 септември 2023:

Сегиерова млечка - Euphorbia seguieriana

2 септември 2023:

Шахтиева дрипавка - Crepis schachtii

31 август 2023:

Петниста млечка - Euphorbia maculata

23 август 2023:

Атласки кедър - Cedrus atlantica

18 август 2023:

Зелен длетоустник - Coeloglossum viride

10 август 2023:

Македонски спореж - Senecio macedonicus

8 август 2023:

Петковия - Petkovia orphanidea

4 август 2023:

Бледо шекерче - Nonea pallens

29 юли 2023:

Ресничест дебелец - Sempervivum ciliosum

27 юли 2023:

Планински срамник - Laserpitium siler

13 юли 2023:

Пиринска теменуга - Viola perinensis

10 юли 2023:

Горско кукувиче грозде - Muscari botryoides

6 юли 2023:

Бъзов дланокоренник - Dactylorhiza sambucina

29 юни 2023:

Източна ведрица - Fritillaria orientalis

16 юни 2023:

Прицветникова злина - Barbarea bracteosa

13 юни 2023:

Бледен салеп - Orchis pallens

11 юни 2023:

Хълмова гъшарка - Arabis collina

27 май 2023:

Швейцарски бронец - Selaginella helvetica

23 май 2023:

Резене - Foeniculum vulgare

8 май 2023:

Казашка хвойна - Juniperus sabina

27 април 2023:

Съмнителна козя брада - Tragopogon dubius

25 април 2023:

Обикновен спореж - Senecio vulgaris

20 април 2023:

Обикновен саркофай - Plumbago europaea

7 април 2023:

Крехка папрат - Cystopteris fragilis

28 март 2023:

Дугласка - Pseudotsuga menziesii

16 март 2023:

Полегнала песъчарка - Arenaria serpyllifolia

13 март 2023:

Черна острица - Carex nigra

9 март 2023:

Тънколистна лайкучка - Matricaria trichophylla

7 март 2023:

Мрачен карамфил - Dianthus tristis

27 февруари 2023:

Весларка - Holosteum umbellatum

24 февруари 2023:

Жълтуголистна луличка - Linaria genistifolia

20 февруари 2023:

Скална върбовка - Epilobium dodonaei

14 февруари 2023:

Прешленест конски босилек - Salvia verticillata

9 февруари 2023:

Бяло noдъбиче - Teucrium polium

6 февруари 2023:

Дюля - Cydonia oblonga

3 февруари 2023:

Огниче - Chenopodium botrys

31 януари 2023:

Пясъчен живовляк - Plantago scabra


Обновени и нови страници

12 май 2023:

Разпознаване (определяне) на видовете от род Хвойна (Juniperus) в България

30 април 2022:

Морски ранилист - Stachys maritima

1 март 2021:

Клек - Pinus mugo

27 октомври 2020:

Разказ за намирането на рядкото растение Тургениопсис (Turgeniopsis foeniculacea)


речник I за сайта I източнициБанер за сайта на Българската православна църква

Банер за сайта на Пловдивска Света Митрополия

Бъди верен

ТЮФ НОРД България ЕООД

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com

Банер за сайта за сухоземните костенурки

© 2006 - 2023 г. от Рождество Христово - BGflora.net © 7514 - 7531 г. от Сътворението на света - BGflora.net