Българската флора онлайн

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Икона изобразяваща сътворението на растенията

"Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения."

Св. Библия, Псалом 103:24

Този уебсайт ще се опита, с Божията помощ, да покаже красотата и разнообразието на българските диворастящи растения*, с това бихме желали да постигнем следните цели:

Растенията са представени с кратък текст и оригинални снимки направени в България. Видовете са подредени както в общ списък на всички видове включени в сайта (латински имена), така и в списъци по семейства и родове (български и латински имена). Връзките към различните списъци следват по-долу.

Растенията подредени по окраската на цвета

СЕМЕЙСТВА I РОДОВЕ I ВИДОВЕ


Дърветата в България I Храстите в България


Растенията по нашите улици I Диворастящи пролетни цветя

Природни местообитания

* Поради големият обем на работата, сайтът ще се изгражда постепенно, като с предимство ще бъдат качвани защитените, редки и лечебни видове растения.


Търсене в сайта


The Bulgarian flora online in English
Входна страница

Abort.bg - истината за абортите


Последно качени видове

20 февруари 2019:

Див керевиз - Anthriscus cerefolium

18 февруари 2019:

Европейски чашкодрян - Euonymus europaeus

16 февруари 2019:

Космат зановец - Cytisus hirsutus

15 февруари 2019:

Гол меденик - Cerinthe glabra

10 февруари 2019:

Обикновена лазаркиня - Asperula cynanchica

4 февруари 2019:

Розова иглика - Primula farinosa

31 януари 2019:

Двуцветна песъчарка - Arenaria biflora

29 януари 2019:

Апенинско прозорче - Potentilla apennina

26 януари 2019:

Сърцевиднолистно гологлавче - Globularia cordifolia

24 януари 2019:

Четиритичинкова ракитовица - Tamarix tetrandra

19 януари 2019:

Розов кокеш - Scorzonera rosea

13 януари 2019:

Болонска камбанка - Campanula bononiensis


Обновени страници

16 януари 2019:

Добавени са нови снимки и е обновено описанието на Енчеца - Solidago virgaurea

3 декември 2017:

Добавени са нови снимки и е допълнено описанието на Испанската ралица - Consolida hispanica и Алпийско сграбиче - Astragalus alopecurus

12 септември 2017:

Сменени са снимки 6 и 7 и е допълнено описанието на Червената боровинка - Vaccinium vitis-idaea

1 октомври 2016 г.:

Добавени са шест нови снимки - 9, 10, 11, 12, 13 и 14 и е допълнено описанието на Цера - Quercus cerris.

30 юли 2016 г.:

Добавени са три нови снимки - 6, 7 и 8 и е допълнено описанието на Полската поветица - Convolvulus arvensis.

27 февруари 2016:

Сменени са снимките и е допълнено описанието на Синчец - Scilla bifolia


речник I за сайта I източнициБанер за сайта на Българската православна църква

Банер за сайта на Пловдивска Света Митрополия

Бъди верен

ТЮФ НОРД България ЕООД

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com

Банер за сайта за сухоземните костенурки

© 2006 - 2019 BGflora.net