Българската флора онлайн

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

"Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения."

Св. Библия, Псалом 103:24

Този уебсайт ще се опита, с Божията помощ, да покаже красотата и разнообразието на българските диворастящи растения, с това бихме желали да постигнем следните цели:

Растенията са представени с кратък текст и оригинални снимки направени в България. Видовете са подредени както в общ списък на всички видове включени в сайта (латински имена), така и в списъци по семейства и родове (български и латински имена). Имаме и подредба на растенията според окраската на цветовете им. Връзките към различните списъци следват по-долу.

Растенията подредени по окраската на цвета

СЕМЕЙСТВА I РОДОВЕ I ВИДОВЕ


Дърветата в България I Храстите в България


Растенията по нашите улици I Диворастящи пролетни цветя - част 1 и част 2

Природни местообитания


Търсене в сайта


The Bulgarian flora online in English
Входна страница

Abort.bg - истината за абортите


Последно качени видове

14 май 2022:

Туфеста острица - Carex elata

5 май 2022:

Kритска зайчина - Coronilla cretica

3 май 2022:

Плевелна детелина - Trifolium arvense

27 април 2022:

Шипчести ушици - Lappula squarrosa

14 април 2022:

Дребна власица - Eragrostis minor

12 април 2022:

Велеция - Velezia rigida

11 април 2022:

Делтовиден карамфил - Dianthus deltoides

1 април 2022:

Жълтеникава самогризка - Scabiosa ochroleuca

23 март 2022:

Гарганска мъртва коприва - Lamium garganicum

16 март 2022:

Дъбравен азмацук - Anthriscus nemorosa

5 март 2022:

Обикновена решетка - Carlina vulgaris

26 февруари 2022:

Кернеров магарешки бодил - Carduus kerneri

24 февруари 2022:

Обикновен анакамптис - Anacamptis pyramidalis

16 февруари 2022:

Кълбоплоден гарвански лук - Ornithogalum sphaerocarpum

10 февруари 2022:

Полска лазаркиня - Asperula arvensis

8 февруари 2022:

Бледожълта детелина - Trifolium ochroleucon

4 февруари 2022:

Обикновена злолетица - Erigeron acer

1 февруари 2022:

Обикновено лъжичниче - Armeria rumelica

28 януари 2022:

Блатна перуника - Iris pseudacorus

26 януари 2022:

Разсеяна рунянка - Hieracium sparsum

21 януари 2022:

Яйцевидно колендро - Bifora testiculata


Обновени и нови страници

30 април 2022:

Морски ранилист - Stachys maritima

05 април 2022:

Степторамфус - Steptorhamphus tuberosus

17 януари 2022:

Зеленоцветен напръстник - Digitalis viridiflora

1 март 2021:

Клек - Pinus mugo

27 октомври 2020:

Разказ за намирането на рядкото растение Тургениопсис (Turgeniopsis foeniculacea)


речник I за сайта I източнициБанер за сайта на Българската православна църква

Банер за сайта на Пловдивска Света Митрополия

Бъди верен

ТЮФ НОРД България ЕООД

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com

Банер за сайта за сухоземните костенурки

© 2006 - 2022 г. от Рождество Христово - BGflora.net