Българската флора онлайн

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Икона изобразяваща сътворението на растенията

"Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения."

Св. Библия, Псалом 103:24

Този уебсайт ще се опита, с Божията помощ, да покаже красотата и разнообразието на българските диворастящи растения, с това бихме желали да постигнем следните цели:

Растенията са представени с кратък текст и оригинални снимки направени в България. Видовете са подредени както в общ списък на всички видове включени в сайта (латински имена), така и в списъци по семейства и родове (български и латински имена). Имаме и подредба на растенията според окраската на цветовете им. Връзките към различните списъци следват по-долу.

Растенията подредени по окраската на цвета

СЕМЕЙСТВА I РОДОВЕ I ВИДОВЕ


Дърветата в България I Храстите в България


Растенията по нашите улици I Диворастящи пролетни цветя - част 1 и част 2

Природни местообитания


Търсене в сайта


The Bulgarian flora online in English
Входна страница

Abort.bg - истината за абортите


Последно качени видове

6 февруари 2023:

Дюля - Cydonia oblonga

3 февруари 2023:

Огниче - Chenopodium botrys

31 януари 2023:

Пясъчен живовляк - Plantago scabra

28 януари 2023:

Суматренска злолетица - Erigeron sumatrensis

25 януари 2023:

Върболистна млечка - Euphorbia salicifolia

24 януари 2023:

Хилядолистно лютиче - Ranunculus millefoliatus

21 януари 2023:

Грапав оман - Inula aspera

20 януари 2023:

Красива каталпа - Catalpa speciosa

15 януари 2023:

Обикновена блатница - Eleocharis palustris

13 януари 2023:

Воден спореж - Senecio aquaticus

11 януари 2023:

Карпатско подрумиче - Anthemis carpatica

Орех - Juglans regia

4 януари 2023:

Гръцки ким - Carum graecum

31 декември 2022:

Средна сълзица - Briza media

30 декември 2022:

Щитовидна решетка - Carlina corymbosa

27 декември 2022:

Широколистна гъжва - Sesleria latifolia

25 декември 2022:

Алпийски чистец - Stachys alpina

22 декември 2022:

Пролетно великденче - Veronica verna

Туфеста пластица - Deschampsia cespitosa

16 декември 2022:

Чернееща детелина - Trifolium nigrescens

15 декември 2022:

Обикновена мехурка - Utricularia vulgaris

12 декември 2022:

Дребен игловръх - Alyssum minus

9 декември 2022:

Обикновена злина - Barbarea vulgaris

7 декември 2022:

Влакнеста детелина - Trifolium hirtum

5 декември 2022:

Плаваща лейка - Salvinia natans

4 декември 2022:

Лежащ очиболец - Potentilla supina

3 декември 2022:

Тревна звездица - Stellaria graminea

1 декември 2022:

Островърха боянка - Erysimum cuspidatum

27 ноември 2022:

Дъбов гимнокарпиум - Gymnocarpium dryopteris

26 ноември 2022:

Гола коча билка - Nepeta nuda

19 ноември 2022:

Алпийска ливадина - Poa alpina

15 ноември 2022:

Китайски мехурник - Koelreuteria paniculata

9 ноември 2022:

Главеста лазаркиня - Asperula capitata

3 ноември 2022:

Прътовиден конски босилек - Salvia virgata

28 октомври 2022:

Обикновен пелин - Artemisia vulgaris

26 октомври 2022:

Вечнозелен иберис - Iberis sempervirens

21 октомври 2022:

Перест късокрак - Brachypodium pinnatum

20 октомври 2022:

Обикновена полевица - Agrostis capillaris

14 октомври 2022:

Сплеснато сграбиче - Astragalus depressus

11 октомври 2022:

Дребен бял смил - Gnaphalium supinum

7 октомври 2022:

Балканска козя брада - Tragopogon balcanicus

3 октомври 2022:

Румянка - Lychnis flos-cuculi

22 септември 2022:

Златист балдаран - Chaerophyllum aureum

21 септември 2022:

Остролистна зайча сянка - Asparagus acutifolius

13 септември 2022:

Обикновена кандилка - Aquilegia nigricans

7 септември 2022:

Балканско варниче - Asyneuma pichleri

3 септември 2022:

Широколистен папур - Typha latifolia

31 август 2022:

Увиснала бисерка - Melica nutans

29 август 2022:

Главеста камбанка - Campanula glomerata

26 август 2022:

Триделна дзука - Juncus trifidus

25 август 2022:

Едноцветна злолетица - Erigeron uniflorus


Обновени и нови страници

30 април 2022:

Морски ранилист - Stachys maritima

05 април 2022:

Степторамфус - Steptorhamphus tuberosus

17 януари 2022:

Зеленоцветен напръстник - Digitalis viridiflora

1 март 2021:

Клек - Pinus mugo

27 октомври 2020:

Разказ за намирането на рядкото растение Тургениопсис (Turgeniopsis foeniculacea)


речник I за сайта I източнициБанер за сайта на Българската православна църква

Банер за сайта на Пловдивска Света Митрополия

Бъди верен

ТЮФ НОРД България ЕООД

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com

Банер за сайта за сухоземните костенурки

© 2006 - 2023 г. от Рождество Христово - BGflora.net © 7514 - 7531 г. от Сътворението на света - BGflora.net