Българската флора онлайн

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Икона изобразяваща сътворението на растенията

"Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения."

Св. Библия, Псалом 103:24

Този уебсайт ще се опита, с Божията помощ, да покаже красотата и разнообразието на българските диворастящи растения, с това бихме желали да постигнем следните цели:

Растенията са представени с кратък текст и оригинални снимки направени в България. Видовете са подредени както в общ списък на всички видове включени в сайта (латински имена), така и в списъци по семейства и родове (български и латински имена). Връзките към различните списъци следват по-долу.

Растенията подредени по окраската на цвета

СЕМЕЙСТВА I РОДОВЕ I ВИДОВЕ


Дърветата в България I Храстите в България


Растенията по нашите улици I Диворастящи пролетни цветя - част 1 и част 2

Природни местообитания


Търсене в сайта


The Bulgarian flora online in English
Входна страница

Abort.bg - истината за абортите


Последно качени видове

27 май 2020:

Памуклийка - Cistus incanus

23 май 2020:

Дремников главопрашник - Cephalanthera epipactoides

20 май 2020:

Кирилов лук - Allium cyrilli

18 май 2020:

Тамянка - Cistus salviifolius

13 май 2020:

Странджанска зеленика - Rhododendron ponticum

9 май 2020:

Винчелистен лопен - Verbascum bugulifolium

5 май 2020:

Родопско лале - Tulipa rhodopea

2 май 2020:

Кучешко живениче - Scrophularia canina

30 април 2020:

Наведен гарвански лук - Ornithogalum nutans

22 април 2020:

Неразклонен венечник - Anthericum liliago

21 април 2020:

Широколистен дремник - Epipactis helleborine

Етиопски конски босилек - Salvia aethiopis

20 април 2020:

Класисто великденче - Veronica spicata

18 април 2020:

Кичуресто плюскавиче - Silene armeria

13 април 2020:

Италианска рогачица - Xanthium italicum

10 април 2020:

Гол лопен - Verbascum glabratum

9 април 2020:

Дланелистно секирче - Lathyrus digitatus

6 април 2020:

Обикновена млечка - Euphorbia cyparissias


Обновени и нови страници

14 септември 2019:

Разпознаване (различаване) на видовете боровинки (Vaccinium) в България

16 януари 2019:

Добавени са нови снимки и е обновено описанието на Енчеца - Solidago virgaurea

3 декември 2017:

Добавени са нови снимки и е допълнено описанието на Испанската ралица - Consolida hispanica и Алпийско сграбиче - Astragalus alopecurus


речник I за сайта I източнициБанер за сайта на Българската православна църква

Банер за сайта на Пловдивска Света Митрополия

Бъди верен

ТЮФ НОРД България ЕООД

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com

Банер за сайта за сухоземните костенурки

© 2006 - 2020 BGflora.net