БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Диворастящи пролетни цветя - част 1

Нашата родина България, Бог е благословил с множество красиви диворастящи растения, сред тях пролетните са едни от най-красивите. Едни от тях са доста редки и защитени, други са по-обикновени. Тук сме събрали малък букет от някои от най-красивите и интересни пролетни диворастящи растения.

Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii)

Елвезиевото кокиче е един от двата вида кокичета, които се срещат в дивата природа, другият е Снежното кокиче (Galanthus nivalis). Кокичетата са нашите най-традиционни пролетни растения. Всички ги познаваме от градините, но растението, макар и по-рядко, се среща и в дивата природа. Ако зимата се случи по-лека цъфти още през януари. Ако го срещнете в природата не го късайте - това цвете е рядко и защитено от закона.

Елвезиевото кокиче, което не се бои от лютите зимни студове и може да цъфти още през януари:

Елвезиевото кокиче


Блатно кокиче (Leucojum aestivum)

Близък роднина на кокичетата е Блатното кокиче. То започва да цъфти доста по-късно - през април и, както показва името му, е привързано към влажни места. Освен много красиви, цветовете му излъчват и силна приятна миризма. Освен това растението е и лечебно - съдържа алакалоида галантамин от който се произвеждат различни лекарствени препарати. Но това вещество прави растението и отровно!

Блатното кокиче - едно красиво, благоуханно и полезно цвете:

Блатно кокиче

Родопска мерендера (Merendera rhodopaea)

Родопската мерендера известна и като Атинска мерендера е много по-слабо известна от кокичетата, но също има своята красота. Тя, заедно с кокичетата, е едно от нашите най-ранно цъфтящи растения. Цъфти от януари, а понякога дори и декември. Растението е с ограничено разпространение и е защитено от Закона.

Родопската мерендера - слабо познато, но едно от най-ранно цъфтящите наши растения:

Родопска мерендера

Жълт минзухар (Crocus flavus)

Стигнахме и до може би най-любимите ни пролетни растения - минзухарите. България е дарена не с един и два, а с цели 10 вида, някои от които са есенно цъфтящи. Има както много редки, така и по-обикновени видове, но всички са красиви. Сред най-широко разпространените е Жълтият минзухар, който може да бъде видян да цъфти от февруари до март в цялата страна.

Жълтият минзухар разкрасява нашите поляни през ранна пролет в цялата страна:

Жълт минзухар

Златоцветен минзухар (Crocus chrysanthus)

Златоцветният минзухар е другият красавец от рода на минзухарите - различава се по оранжевото близалце, докато при Жълтия минзухар е жълто.

Златоцветен минзухар:

Златоцветен минзухар

Оливиеров минзухар (Crocus olivieri)

Оливиеровият минзухар е най-редкият от минзухарите представени на тази страничка, поради което е защитен от закона. Различава се от другите по наделеното му на шест дяла близалце.

Редкият и защитен Оливиеров минзухар:

Оливиеров минзухар

Планински минзухар (Crocus veluchensis)

И накрая синият Планински минзухар, който, както показва името му, расте по планинските поляни и ливади. Този вид расте единствено в страните на Балканския полуостров.

Планински минзухар:

Планински минзухар

Кукуряк (Helleborus odorus)

Кукурякът е още едно от "задължителните" 😊 пролетни растения. Можем да го видим да цъфти още февруари в цялата страна по поляни и в разредени гори и храсталаци. Все пак внимавайте с него - силно отровен е.

Красивият цвят на Кукуряка:

Кукуряк

Синчец (Scilla bifolia)

Нежният и красив Синчец цъфти от февруари до март, рядко до април. Растението има само два листа, разположени в основата на стъблото, които имат тежкото задължение да произведат хранителните вещества за цъфтежа на цветовете, образуването на семената и натрупване на хранителни вещества в луковицата, с които растението да преживее до следващата пролет.

Синчецът:

Синчец

Родопска горска майка (Lathraea rhodopaea)

Уникалната Родопска горска майка е паразит по корените на различни дървета. Единствената ѝ надземна част е съцветието ѝ. Растението е доста рядко, поради което е защитено от Закона. Освен в България расте още и в Гърция и никъде другаде в света.

Красивият паразит Родопска горска майка:

Родопска горска майка

Диворастящи пролетни цветя - част 2


© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Вижте още

Растенията по нашите улици

Дърветата в БългарияЕволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2017 - 2021 BGflora.net