БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планински минзухар

Crocus veluchensis

Снимки на Планински минзухар (Crocus veluchensis)

Crocus veluchensis Crocus veluchensis Crocus veluchensis Crocus veluchensis Crocus veluchensis Crocus veluchensis Crocus veluchensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планински минзухар, Син минзухар.


Латинско име

Crocus veluchensis Herbert - чете се "кро́кус велухе́нзис"[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинският минзухар е многогодишно тревисто растение. Височината на растението е от 8 до 15 см. Цветовете виолетови. Обвивката на грудголуковицата не отделя пръстенчета в основата. Всеки цвят е обхванат с по две ципести влагалища. Цъфти март-април[2].


Местообитание

Тревисти места, ливади и светли гори[3], често край топящи се снежни преспи.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкана, Стара Планина, Витоша, Знеполски район, Западни гранични планини, Славянка, Беласица, Пирин, Рила, Средна гора и Родопите.

Разпространение на Планинският минзухар по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Crocus veluchensis

От 800 до 2500 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Расте единствено в планините на Балканския полуостров - балкански ендемит.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Crocus veluchensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net