БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планински минзухар

Crocus veluchensis

Снимки на Планински минзухар (Crocus veluchensis)

Crocus veluchensis Crocus veluchensis Crocus veluchensis Crocus veluchensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планински минзухар.


Латинско име

Crocus veluchensis Herbert - чете се "крокус велухензис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинският минзухар е многогодишно тревисто растение. Височината на растението е от 8 до 15 см. Цветовете сини. Обвивката на грудголуковицата не отделя пръстенчета в основата. Всеки цвят е обхванат с по две ципести влагалища. Цъфти март-април[1].


Местообитание

Тревисти места, ливади и светли гори[2], често край топящи се снежни преспи.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкана, Стара Планина, Витоша, Знеполски район, Западни гранични планини, Славянка, Беласица, Пирин, Рила, Средна гора и Родопите.

Разпространение на Планинският минзухар по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Crocus veluchensis

От 800 до 2500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Расте единствено в планините на Балканския полуостров - балкански ендемит.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Crocus veluchensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net