БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Списък семейства

Списъкът включва българските имена на всички семейства растения, включени в сайта:

Айлантови (Simaroubaceae)

Аспидиеви (Aspidiaceae)

Атириеви (Athyriaceae)

Бигнониеви (Bignoniaceae)

Блатиеви (Lythraceae)

Бобови (Fabaceae)

Божурови (Paeoniaceae)

Борови (Pinaceae)

Брезови (Betulaceae)

Бронецови (Selaginellaceae)

Брошови (Rubiaceae)

Бръшлянови (Araliaceae)

Брястови (Ulmaceae)

Букови (Fagaceae)

Бъзови (Caprifoliaceae)

Водни лещи (Lemnaceae)

Водни рози (Nymphaeaceae)

Върбинкови (Verebenaceae)

Върбови (Salicaceae)

Върбовкови (Onagraceae)

Геснериеви (Gesneriaceae)

Гологлавчеви (Globulariaceae)

Грапаволистни (Boraginaceae)

Дебелецови (Crassulaceae)

Джулюнови (Trapaceae)

Дзукови (Juncaceae)

Дилянкови (Valerianaceae)

Диоскорееви (Dioscoreaceae)

Дрянови (Cornaceae)

Ежоглавичкови (Sparganiaceae)

Ефедрови (Еphedraceae)

Живеничеви (Scrophulariaceae)

Живовлякови (Plantaginaceae)

Житни (Poaceae)

Звъникови (Hypericaceae)

Здравецови (Geraniaceae)

Зимзеленови (Apocynaceae)

Змийскоезикови (Ophioglossaceae)

Змиярникови (Araceae)

Зърнастецови (Rhamnaceae)

Игликови (Primulaceae)

Изтравничеви (Aspleniaceae)

Имелови (Loranthaceae)

Камбанкови (Campanulaceae)

Каменоломкови (Saxifragaceae)

Карамфилови (Caryophyllaceae)

Картофови (Solanaceae)

Кипарисови (Cupressaceae)

Киселичеви (Oxalidaceae)

Киселтрънови (Berberidaceae)

Кленови (Aceraceae)

Кокичеви (Amaryllidaceae)

Конскокестенови (Hippocastanaceae)

Копривови (Urticaceae)

Кремови (Liliaceae)

Кръстоцветни (Brassicaceae)

Лаваницови (Alismataceae)

Лавданови (Cistaceae)

Лападови (Polygonaceae)

Лейкови (Salviniaceae)

Ленови (Linaceae)

Липови (Tiliaceae)

Лободови (Chenopodiaceae)

Лугачкови (Dipsacaceae)

Лютикови (Ranunculaceae)

Макови (Papaveraceae)

Маслинови (Oleaceae)

Мехуркови (Lentibulariaceae)

Миризливовърбови (Elaeagnaceae)

Млечкови (Euphorbiaceae)

Многоножкови (Polypodiaceae)

Мошковицови (Adoxaceae)

Муравови (Pyrolaceae)

Нарови (Punicaceae)

Орехови (Juglandaceae)

Орхидеи (Салепови) (Orchidaceae)

Острицови (Cyperaceae)

Папурови (Typhaceae)

Перуникови (Iridaceae)

Пиренови (Ericaceae)

Поветицови (Convolvulaceae)

Птерисови (Pteridaceae)

Ракитовицови (Tamaricaceae)

Резедови (Resedaceae)

Розоцветни (Rosaceae)

Росянкови (Droseraceae)

Ръждавецови (Potamogetonaceae)

Санталови (Santalaceae)

Сапиндови (Sapindaceae)

Саркофаеви (Plumbaginaceae)

Седефчеви (Rutaceae)

Сенникоцветни (Apiaceae)

Слабоногови (Balsaminaceae)

Слезови (Malvaceae)

Сложноцветни (Asteraceae)

Смрадликови (Anacardiaceae)

Телчаркови (Polygalaceae)

Теменугови (Violaceae)

Тиквови (Cucurbitaceae)

Тимелееви (Thymelaeaceae)

Тинтявови (Gentianaceae)

Тисови /Taxaceae/

Тученицови (Portulacaceae)

Устноцветни (Lamiaceae)

Устрелови (Asclepiadaceae)

Чашкодрянови (Celastraceae)

Черничеви (Moraceae)

Чинарови (Platanaceae)

Чифтолистникови (Zygophyllaceae)English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2024 BGflora.net