БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Списък семейства

Списъкът включва българските имена на всички семейства растения, включени в сайта:

Аспидиеви (Aspidiaceae)

Атириеви (Athyriaceae)

Блатиеви (Lythraceae)

Бобови (Fabaceae)

Божурови (Paeoniaceae)

Борови (Pinaceae)

Брезови (Betulaceae)

Брошови (Rubiaceae)

Бръшлянови (Araliaceae)

Брястови (Ulmaceae)

Букови (Fagaceae)

Бъзови (Caprifoliaceae)

Водни лещи (Lemnaceae)

Водни рози (Nymphaeaceae)

Върбинкови (Verebenaceae)

Върбови (Salicaceae)

Върбовкови (Onagraceae)

Гологлавчеви (Globulariaceae)

Грапаволистни (Boraginaceae)

Дебелецови (Crassulaceae)

Джулюнови (Trapaceae)

Дзукови (Juncaceae)

Дилянкови (Valerianaceae)

Диоскорееви (Dioscoreaceae)

Дрянови (Cornaceae)

Ежоглавичкови (Sparganiaceae)

Ефедрови (Еphedraceae)

Живеничеви (Scrophulariaceae)

Живовлякови (Plantaginaceae)

Житни (Poaceae)

Звъникови (Hypericaceae)

Здравецови (Geraniaceae)

Зимзеленови (Apocynaceae)

Змийскоезикови (Ophioglossaceae)

Зърнастецови (Rhamnaceae)

Игликови (Primulaceae)

Изтравничеви (Aspleniaceae)

Имелови (Loranthaceae)

Камбанкови (Campanulaceae)

Каменоломкови (Saxifragaceae)

Карамфилови (Caryophyllaceae)

Картофови (Solanaceae)

Кипарисови (Cupressaceae)

Киселичеви (Oxalidaceae)

Киселтрънови (Berberidaceae)

Кленови (Aceraceae)

Кокичеви (Amaryllidaceae)

Конскокестенови (Hippocastanaceae)

Копривови (Urticaceae)

Кремови (Liliaceae)

Кръстоцветни (Brassicaceae)

Лавданови (Cistaceae)

Лападови (Polygonaceae)

Ленови (Linaceae)

Липови (Tiliaceae)

Лободови (Chenopodiaceae)

Лугачкови (Dipsacaceae)

Лютикови (Ranunculaceae)

Макови (Papaveraceae)

Маслинови (Oleaceae)

Мехуркови (Lentibulariaceae)

Млечкови (Euphorbiaceae)

Мошковицови (Adoxaceae)

Муравови (Pyrolaceae)

Орхидеи (Салепови) (Orchidaceae)

Острицови (Cyperaceae)

Папурови (Typhaceae)

Перуникови (Iridaceae)

Пиренови (Ericaceae)

Поветицови (Convolvulaceae)

Ракитовицови (Tamaricaceae)

Резедови (Resedaceae)

Розоцветни (Rosaceae)

Росянкови (Droseraceae)

Санталови (Santalaceae)

Саркофаеви (Plumbaginaceae)

Седефчеви (Rutaceae)

Сенникоцветни (Apiaceae)

Слабоногови (Balsaminaceae)

Слезови (Malvaceae)

Сложноцветни (Asteraceae)

Смрадликови (Anacardiaceae)

Телчаркови (Polygalaceae)

Теменугови (Violaceae)

Тиквови (Cucurbitaceae)

Тимелееви (Thymelaeaceae)

Тинтявови (Gentianaceae)

Тисови /Taxaceae/

Тученицови (Portulacaceae)

Устноцветни (Lamiaceae)

Устрелови (Asclepiadaceae)

Чашкодрянови (Celastraceae)

Черничеви (Moraceae)

Чинарови (Platanaceae)

Чифтолистникови (Zygophyllaceae)English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net