БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Лападови

Polygonaceae

Описание и отличителни особености на семейство Лападови

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения, рядко храсти или дървета. Листата са прости, последователни, по-рядко срещуположно, с ципести прилистници, които обхващат стъблото и образуват влагалище - охреа. Цветовете са дребни, правилни, двуполови. Околоцветникът е прост, съставен от 3-6, най-често безцветни листчета, често разрастващи се при плода. Тичинките са 6-9. Плодникът е горен от 2-4 срастнали плодолиста с една семепъпка. Плодът е орехче, най-често тристенно. Венчелистчетата 4 или 5-6. Тичинките многобройни, 4 или 2. Плодникът един, с горен яйчник, близалцето двуделно или многоделно [Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдив].

Към семейството се отнасят културни и хранителни растения като Елдата (Fagopirum esculentum), Киселец (Rumex acetosa) и Лапад (Rumex patientia).

В България естествено разпространени от семейството са 8 рода с около 45 вида.


Списък на родовете от семейство Лападови, включени в Българската флора онлайн

Кървавиче - Bistorta

Лапад - Rumex

Пача трева (Горчивче) - Polygonum


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net