БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кървавиче

Bistorta

Описание и отличителни особености на род Кървавиче

Многогодишни тревисти растения. Околоцветните листчета са 5. Стъблото слабо облистено, с малки, почти приседнали листа, неразклонено [Делипавлов & кол., 2003].

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Кървавиче, включени в сайта

Кървавиче - Bistorta majorEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net