БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Пача трева (Горчивче)

Polygonum

Описание и отличителни особености на род Пача трева

Тревисти растения. Цветовете са двуполови, разположени в пазвите на листата или събрани във връхни съцветия. Околоцветникът (перигонът) е венчевиден, 4-6 делен, запазващ се след прецъфтяването. Тичинките са 3-8, свободни. Плодникът е горен с 2-3 стълбчета, сраснали при основата си. Близалцата са топчести. Плодът е сплеснат или тристенен[1].

В България естествено разпространени са около 20 вида.


Списък на видовете от род Пача трева, включени в сайта

Алпийско горчивче - Polygonum alpinumИзточници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net