БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийско горчивче

Polygonum alpinum

Снимки на Алпийско горчивче (Polygonum alpinum)

Polygonum alpinum Polygonum alpinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийско горчивче, Алпийска пача трева, Алпийско пипериче.


Латинско име

Polygonum alpinum All. - чете се "полигонум алпинум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийското горчивче е многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 1,2 m, разклонено. Листата са овално ланцетни или ланцетни, дълго заострени, с къси дръжки. Листните влагалища са тъмни, нацепени. Цветовете са разположени в гроздовидни съцветия, образуващи едра метлица. Околоцветникът (перигонът) е бял, 3-3,5 mm дълъг. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Планински и високопланински поляни[2].


Разпространение в България

Установен е в следните наши планини: Витоша, Пирин (северен), Рила, Осоговска, Беласица и Стара Планина (западна и средна)[3]. Расте между 1500 и 2700 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Южна Европа, Западна и Средна Азия и Сибир[5].


Значение

Декоративно растение.


Бележки

Растението се среща още със следните латински имена (синоними) в различни публикации и уебсайтове: Persicaria alpina, Pleuropteropyrum undulatum, Aconogonon alpinum и др.Вижте още

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.


Polygonum alpinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net