БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Карамфилови

Caryophyllaceae

Описание и отличителни особености на семейство Карамфилови

Семейството съдържа около 2000 вида, предимно тревисти растения. Листата са прости, целокрайни и обикновено срещуположно разположени. Венчелистчетата и чашелистчетата са по 5. Венчелистчетата са свободни, обикновено са двуделни в горния си край. Тичинките са 10. Плодниците с 2 до 5 стълбчета.


Списък на родовете от семейство Карамфилови, включени в Българската флора онлайн

Велеция - Velezia

Весларка - Holosteum

Звездица - Stellaria

Изсипливче - Herniaria

Карамфил - Dianthus

Коленчица - Spergularia

Кутявка - Moehringia

Къклица - Agrostemma

Лепило - Viscaria

Мишовка - Minuartia

Мишорка - Gypsophila

Паронихия - Paronychia

Песъчарка - Arenaria

Плюскавиче - Silene

Поревка - Moenchia

Рожец - Cerastium

Сапунче - Saponaria

Свиларка - Lychnis

Хрущялка - Scleranthus


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2023 BGflora.net