БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Къклица

Agrostemma

Описание и отличителни особености на род Къклица

Едногодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "агростема".


Списък на видовете от род Къклица, включени в сайта

Къклица - Agrostemma githagoEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net