БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Поревка

Moenchia

Описание и отличителни особености на род Поревка

Едногодишни тревисти растения. Цветовете двуполови, чашелистчетата и венчелистчетата 4 или 5 на брой. Стълбчетата на плодника 4 или 5 на брой. Венчелистчетата цели, бели. Чашелистчетата са с бял ципест ръб; около 3 пъти по-дълги, отколкото широки. Кутийката се отваря с 4-10 зъбчета [Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.].

В България са разпространени 3 вида.


Списък на видовете от род Поревка, включени в сайта

Поревка - Moenchia manticaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner