БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Песъчарка

Arenaria

Описание и отличителни особености на род Песъчарка

Тревисти растения. Цветовете с по 5 чашелистчета и 5 целокрайни венчелистчета. Тичинките са 10. Плодникът с 3-5 стълбчета. Плодната кутийка се отваря с двойно по-голям брой зъбчета от броя на стълбчетата[1].

В България естествено разпространени са 7 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "аренариа".


Списък на видовете от род Песъчарка, включени в сайта

Двуцветна песъчарка - Arenaria bifloraИзточници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2020 BGflora.net