БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Мишорка

Gypsophila

Описание и отличителни особености на род Мишорка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Чашката звънеста, 5-делна, ципеста, с 5 зелени ивици. Плодникът с две стълбчета. Плодът е кутийка, която се разпуква на четири дяла. Семената бъбрековидни, прикрепени за кутийката с вдлъбнатото си място.

В България естествено растат 6 вида, от тях 2 са защитени.

Списък на видовете от род Мишорка, включени в сайта

Текирска мишорка - Gypsophila tekirae

Тройновилужна мишорка - Gypsophila trichotomaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2016 BGflora.net

banner