БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Сапунче

Saponaria

Описание и отличителни особености на род Сапунче

Полухрасти, многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти растения. Листата са срещуположно разположни, без прилистници. Чашката на цветовете срасналостна, с 5 зъбчета на горния край. Стълбчетата на плодника 2. Петурата на венчелистчетата в основата отгоре с 2 люсповидни израстъка.

В България естествено разпространени са 4 вида. Един вид е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Един вид е лечебно растение.


Списък на видовете от род Сапунче, включени в сайта

Лепкаво сапунче - Saponaria glutinosa

Сапунче- Saponaria officinalis

Странджанско сапунче- Saponaria stranjensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net