БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сапунче

Saponaria officinalis

Снимки на Сапунче (Saponaria officinalis)

Saponaria officinalis Saponaria officinalis Saponaria officinalis Saponaria officinalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сапунче, белонога, лечебно сапунче, раки-сапун, сапуниче.


Латинско име

Saponaria officinalis L. - чете се "сапонариа официналис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен. При брането на Сапунчето като билка да се оставят най-малко 1/3 от растенията, за да се осигури семенното размножаване на вида и възстановяване на находището[1].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с дебел червеникав корен. Стъблата по няколко, възходящи или изправени, голи, високи 30-90 cm, в горната си част разклонени. Листата са разположени срещуположно, продълговати до ланцетни, целокрайни, заострени, с 3 жилки, дълги 5-12 cm, към основата стеснени в къса дръжка или приседнали. Цветовете с дръжка, по 1-2 в пазвите на най-горните листа и образуващи на върха на стъблото и разклоненията меличести съцветия. Чашката сраснала, тръбеста, дълга около 20 mm, с 5 зъбеца. Венчето бяло до розово, образувано от 5 свободни листчета, дълги около 1 cm, с овална, слабо двуделна горна част, с удължена тясна долна част - нокът, с два израстъка при основата им. Тичинките 10. Яйчникът е горен с 2 стълбчета. Плодът е яйцевидна многосеменна кутийка. Цъфти през месеците юни - септември[2].


Местообитание

Тревисти места, в храсталаци, край пътища и огради и др.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1400 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Северна Африка и Азия. Пренесен от човека и на други места.


Значение

Лечебно растение.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Корен от сапунче - Radix Saponariae rubrae

Стрък от сапунче - Herba - Saponariae[4].


Време и начин на бране на билката

Корен от сапунче - през есента (септември - октомври) след узряване на семената. Изкопават се с права лопата или копач корените на добре развити растения.

Стрък от сапунче - през лятото по време на цъфтеж. С нож или сърп се отрязват връхните части на облистените цветоносни стъбла с дължина до 25 cm[5].


Първична преработка на билката

Корен от сапунче - събраните корени се измиват бързо в течаща вода. След отцеждане се нарязват на късове с дължина 20-25 cm. Сушат се на пласт в сухи и проветриви помещения.

Стрък от сапунче - сушат се на пласт с дебелина до 6 cm в силно проветриви помещения[6].


Съдържание на билката

Съдържа тритерпенови сапонини и други[7].


Лечебно действие и приложение

Билките от сапунче имат отхрачващо, диуретично, потогонно и слабително действие. Използват се при бронхити и други заболявания на дихателната система, съпровождащи се с гъсти бронхиални секрети и мъчителна кашлица[8]. Растението е отровно! Да се използва само по лекарско предписание и под лекарски контрол.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[2] Китанов, Б. 1987. Разпознаване и събиране на билки. Земиздат. София.

[3] Китанов, Б. 1987. Пос. източник.

[4] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[5] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[6] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[7] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.

[8] Асенов & кол., 1998. Пос. източник.


Saponaria officinalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net