БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Хрущялка

Scleranthus

Описание и отличителни особености на род Хрущялка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата срещуположни, приседнали (без дръжки), тесни, заострени, шиловидно ланцетни до шиловидно линейни, срастващи се едно друго с ципестите си основи. Прилистници липсват. Цветовете събрани във връхни или странични цимозни съцветия. Чашелистчетата 5, в основата срасли, затварящи плодника. Венчелистчетата силно редуцирани или липсват. Тичинките 5 или 10. Яйчникът полудолен, едногнезден; стълбчетата 2, с главести близалца. Плодът неразпуклив, 1 (2)-семенен, сраснал с цветното легло и трайни чашелистчета. Семената лещовидни, гладки[1].

В България естествено разпространени са 7 вида[2].


Списък на видовете от род Хрущялка, включени в сайта

Планинска хрущялка - Scleranthus neglectusИзточници на информация

[1] Кузманов, Б. & С. Кожухаров. 1966. В: Флора на Република България. Том ІІІ. София.

[2] Кузманов, Б. & С. Кожухаров. 1966. Пос. източник.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net