БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Лепило

Viscaria

Описание и отличителни особености на род Лепило

Многогодишни тревисти растения. В България е разпространен 1 вид.


Списък на видовете от род Лепило, включени в сайта

Лепило - Viscaria vulgarisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net