БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Весларка

Holosteum

Описание и отличителни особености на род Весларка

Едногодишни тревисти растения. Дребни едногодишни голи или много или малко жлезисто влакнести лепкави растения. Приосновните листа събрани в розетка, стъбловите срещуположни, в основата сраснали помежду си, без прилистници. Съцветията връхни, сенниковидни. Цветните дръжки нееднакво дълги, през време на цъфтежа извити надолу, а при узряване на плодовете отново изправени. Чашелистчетата 5, ланцетни, с ципест ръб. Венчелистчетата 5, бели или бледорозови, целокрайни или на върха неравномерно назъбени до дълбоко нарязани. Тичинките 3-5 или 8-10. Плодникът образуван нормално от 3 плодолиста с яйцевиден до продълговато яйцевиден едногнезден горен яйчник. Стълбчетата 3-5. Плодът продълговато яйцевидна или цилиндрична многосеменна кутийка, разтваряща се най-често с 6, по-рядко с 5 или 10 завити навън зъбчета. Семената щитовидни, изцяло покрити с дребни брадавички.

В България естествено разпространен e 1 вид.


Списък на видовете от род Весларка, включени в сайта

Сенникова весларка - Holosteum umbellatumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net