БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Велеция

Velezia

Описание и отличителни особености на род Велеция

Едногодишни твърди тревисти растения с дихотомично разклонени стъбла и шиловидни или тясно линейни листа. Цветовете двуполови, с къси дръжки, единични или в малобройни гроздовидни (по 2-3 цвята) съцветия. Чашката тясно тръбеста, 10-12 mm дълга и 1,5-2 mm широка с 5-15 жилки и 5 остри зъбци на върха. Венчелистчетата 5, стеснени в долната част в нокът, без странични придатъци, често с няколко реснички по горната повърхност. Плодникът от 2 плодолиста с горен едногнезден яйчник и 2 стълбчета. Плодът тясна, дълга, разпукваща се на върха с 4 зъбци кутийка. Семената малко на брой, щитовидни1.

В България расте един вид.


Списък на видовете от род Велеция, включени в сайта

Велеция - Velezia rigidaИзточници на информация

1 Вълев, Ст. 1966. Във: Флора на Народна Република България, том III, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net