БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Изсипливче

Herniaria

Описание и отличителни особености на род Изсипливче

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Цветовете събрани на групи при основата на листа. Околоцветникът на цветовете дълбоко 5-делен. Тичинките 5 плодоносни и 5 безплодни. Стълбчето с двуразделно близалце. Листата с ципести прилистници [Делипавлов & кол., 2003].

В България естествено разпространени са 6 вида.


Списък на видовете от род Изсипливче, включени в сайта

Голо изсипливче - Herniaria glabraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net