БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Паронихия

Paronychia

Описание и отличителни особености на род Паронихия

Многогодишни тревисти растения. Цветовете са събрани във връхни главички, с едри сребристи прицветници.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Паронихия, включени в сайта

Сребриста паронихия - Paronychia kapelaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net