БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Кутявка

Moehringia

Описание и отличителни особености на род Кутявка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения.

Родът е наречен "Moehringia" в чест на немския учен Paul Möhring (1710-1792).

В България от рода са установени 6 вида.

Списък на видовете от род Кутявка, включени в сайта

Увиснала кутявка - Moehringia pendulaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner