БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Звездица

Stellaria

Описание и отличителни особености на род Звездица

Многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти растения. Листата са срещуположно разположни, без прилистници. Чашката на цветовете с 5 свободни листчета. Венчелистчетата 5; дълбоко разделени на два дяла. Стълбчетата на плодника 3-5. Петурата на венчелистчетата в основата отгоре с 2 люсповидни израстъка. Листата са с една средна жилка.

Латинското име на рода се произнася "стелариа".

В България естествено разпространени са 9 вида. Един вид е лечебно растение.


Списък на видовете от род Звездица, включени в сайта

Врабчови чревца - Stellaria media

Горска звездица - Stellaria nemorum

Едроцветна звездица - Stellaria holosteaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net