БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едроцветна звездица

Stellaria holostea

Снимки на Едроцветна звездица (Stellaria holostea)

Stellaria holostea Stellaria holostea Stellaria holostea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едроцветна звездица.


Латинско име

Stellaria holostea L. - чете се "стелариа холостеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едроцветната звездица е многогодишно тревисто растение. Стъблата са дълги 15-35 cm. Листата са ланцетни, без дръжки. Цветовете са едри - венчелистчетата до 2 cm дълги. Цъфти март-юни[1].


Местообитание

В гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2000 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно, медоносно и отровно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Stellaria holostea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban