БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горска звездица

Stellaria nemorum

Снимки на Горска звездица (Stellaria nemorum)

Stellaria nemorum Stellaria nemorum Stellaria nemorum Stellaria nemorum Stellaria nemorum Stellaria nemorum Stellaria nemorum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горска звездица.


Латинско име

Stellaria nemorum L. - чете се "стелариа неморум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горската звездица е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 20 до 60 cm. Стъблото цилиндрично - в сечение кръгло, покрито с власинки. Листата са сърцевидни; долните с дръжка, горните без дръжка (приседнали). Венчелистчетата 2 пъти по-дълги от чашелистчетата. Цъфти май-септември1.


Местообитание

По влажни сенчести места, най-често из широколистни гори, по влажни скални пукнатини, горски поляни, из крайпоточни храсталаци (особено от Alnus glutinosa и Alnus viridis)2.


Разпространение в България

Разпространение на Горската звездица по флористични райони (оцветените в сиво)3:

Stellaria nemorum

Между 0 и 2300 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Европа (без Крайния Север и най-южните части), Кавказ5.


Бележки

Растението е отровно6.Вижте също

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Източници на информацията за описанието:

2 Асенов, Ив. 1966. Във: Флора на Народна Република България, том III, София.

3 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

5 Асенов, Ив. 1966. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Stellaria nemorum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net