БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Борови

Pinaceae

Описание и отличителни особености на семейство Борови

Еднодомни дървета и храсти. Семейството включва видове със спирално наредени игловидни листа и вдървенели шишарки с по две семена на всяка от семенните люспи1. Мъжките "цветове" са с многобройни тичинки (микроспорофили), всяка с по два прашника (микроспорангии). Женските "цветове" са събрани в шишарки със спирално разположени люспи, които след узряване вдървеняват. Семейството е от клас Иглолистни (Pinopsida).

В България естествено разпространени са 8 вида от 3 рода. Един вид е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

За различаването на трите рода от семейството, естествено разпространени в България, вижте нашата специална страница където с текст и снимки подробно са разгледани разликите между трите рода.


Списък на родовете от семейство Борови, включени в Българската флора онлайн

Бор - Pinus

Ела - Abies

Кедър - Cedrus

Псевдоцуга, Дугласка - Pseudotsuga

Смърч - PiceaИзточници на информация

1 Божилова, Е & кол. 1999. Систематика на висшите растения, Университетско издателство "Св. Климент Охридски".


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2023 BGflora.net