БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Псевдоцуга

Pseudotsuga

Описание и отличителни особености на род Псевдоцуга

Иглолистни дървета. В България няма естествено растящи от рода, един вид е пренесен от Северна Америка и се отглежда в горски култури и паркове.


Списък на видовете от род Псевдоцуга, включени в сайта

Дугласка - Pseudotsuga menziesiiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net