БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кедър

Cedrus

Описание и отличителни особености на род Кедър

Вечнозелени дървета. В България не са естествено разпространени, но се отглеждат от човека, като вече се наблюдава и спонтанно (самостоятелно) размножаване1.


Списък на видовете от род Кедър, включени в сайта

Атласки кедър - Cedrus atlanticaИзточници на информация

1 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net