БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Смърч

Picea

Описание и отличителни особености на род Смърч

Високи дървета. Листата (игличките) са единично разположени на къси вдървенели дръжки, в напречен профил са четириъгълни. Шишарките са цилиндрични, разположени са надолу, при узряване опадват цели.

За различаването на трите рода от семейството, естествено разпространени в България, вижте нашата специална страница където с текст и снимки подробно са разгледани разликите между трите рода.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Смърч, включени в сайта

Смърч - Picea abiesВижте още

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net