БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Смърч

Picea abies

Снимки на Смърч (Picea abies)

Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies Picea abies

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Смърч, Обикновен смърч.


Латинско име

Picea abies (L.) Karsten - чете се "пи́цеа а́биес"[1]. Среща се и под името Picea excelsa.

Името "picea" е изведено от латинската дума "pix" означаваща "отделящ смола", която пък произхожда от гръцкта дума "pissa" означаваща смола и е свързано с това, че дървото съдържа и отделя смола. "Abies" е латинското име на дървото Ела и е дадена като видово име на Смърча поради приликата в листата на двата вида[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен. Формира природно местообитание 9410 "Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)" - предмет на опазване в защитените зони от мрежата "НАТУРА 2000".


Описание и разпознаване

Смърчът е иглолистно, вечнозелено дърво, достигащо 30 - 50, а в някои случаи до 70 метра височина, което го прави най-високото естествено растящо дърво в Европа. Кореновата система е плитко разположена, поради което смърчът по-лесно бива събарян от силен вятър в сравнение с другите видове иглолистни дървета. Короната е правилна, конусовидна. Кората на ствола е сивокафява. Листата (игличките) са дълги от 1 до 2,5 cm. Разположени са единично върху клонките на къси вдървеняли дръжки, които остават след опадването на листата и правят клонките грапави. Формата на листа в напречен профил е четириъгълна. Женските шишарки първоначално са изправени, червеникави, дълги са около 3-4 cm и се развиват на върха на клонките; узряват същата година. Зрелите шишарки висят надолу, дълги са около 10 - 15 cm. Цъфти април-юни[3].


Местообитание

Образува обширни чисти гори или участва в смесени гори във високите планини, главно на северни склонове, между 1400 и 2200 m надморска височина.


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина (средна и западна), Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Родопи (средни и западни), Рила, Средна гора и Пирин[4].

Карта показваща естественото разпространение на Смърча по флористични райони (оцветените в сиво)[5]:

Picea abies


Разпространение в Европа

Карта на разпространението на Смърча в Европа (в зелено е показано естественото разпространение)[6]:

Picea abies


Общо разпространение

Европа и Азия.


Значение

Смърчът образува едни от най-ценните за биологичното разнообразие и най-красиви гори в България.

Ценно горскостопанско дърво - едно от основните за нашия дърводобив.

Дървесината на Смърча е без обособено ядро, светложълта, смолиста, мека, лека (450 kg/m3) и се обработва добре[7]. Използва в строителството за изграждането на сгради с дървена конструкция, за направата на дограма, за мебели, за фурнир, за производство на хартия, за изработване на музикални инструменти (например телата на китарите и цигулките се правят от смърчова дървесина) и други[8].

Страдивари и другите известни италиански майстори на цигулки от 17 век и началото на 18 век са използвали смърчова дървесина добита в горите от южните склонове на Алпите за изработването на горната част на своите прочути цигулки. От тези гори сред майсторите на цигулки особено известна е една тях, растяща в природен парк Paneveggio (Трентино, Италия), която поради ценната дървесина за цигулки добивана от нея е известна под името "Гората на цигулките"[9].

В повечето случаи у нас за коледни елхи се продават смърчови дръвчета[10].

Дървото има високи украсни качества и се използва като декоративно дърво в паркове и градини[11].


Любопитни факти за Смърча

Най-високото дърво установено в България е Смърч. В резервата "Парангалица", в Рила, е измерен представител на този вид с височина 64 метра[12].

В Родопите се намират най-южните естествени гори от Смърч в целия му ареал на разпространение.

При обичайни условия това дърво живее 200 до 300 години[13].

Целият геном на Смърча е секвениран (определена е последователността на азотните бази в неговото ДНК) през 2013 г. При което е установено, че съдържа около 20 милиарда базови двойки, което е около 6 пъти повече от човешкия геном, въпреки че броят на гените при човека и смърча е приблизително еднакъв[14], [15].Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Ардач (Доспат); Бяла ела; Червена ела (гр. Костенец); Червена елха (Ловчанско); Смърча (Самоковско); Смърчя; Черна ела (с. Габровица, Пазарджишко)[16].


Вижте също

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Virginia Tech. The Meanings of Latin Names.

[3] Кремер, Б. 1998. Деревья, Внешсигма, Москва и К. Методиев - лични наблюдения

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[6] Caudullo, G., Tinner, W., de Rigo, D., 2016. Picea abies in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e012300+.

[7] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[8] Caudullo, G., Tinner, W., de Rigo, D., 2016. Picea abies in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e012300+.

[9] Caudullo, G., Tinner, W., de Rigo, D., 2016. Picea abies in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e012300+.

[10] К. Методиев - лични наблюдения.

[11] К. Методиев - лични наблюдения.

[12] Богдан Кузманов & Димитър Пеев. 1001 въпроса и отговора за растителния свят. 1993. Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; издателство "Петър Берон". София.

[13] Caudullo, G., Tinner, W., de Rigo, D., 2016. Picea abies in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e012300+.

[14] Caudullo, G., Tinner, W., de Rigo, D., 2016. Picea abies in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e012300+.

[15] Разбирайки факта, че геномът на смърча е по-сложен от този на хората и ако вярва в еволюционната теория, човек би си помислил, че Смърчът е по-висше същество от Човека 😊 (К. Методиев).

[16] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.


Picea abies in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net