БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Ела

Abies

Описание и отличителни особености на род Ела

Вечнозелени дървета. Листата са разположени единично, закрепени са за стъблото с дисковидно разширената си основа. Българските видове имат две бели успоредни ивици от долната страна на листата.

В България 2 (1) вида.


Списък на видовете от род Ела, включени в сайта

Ела - Abies albaВижте още

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net