БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ела

Abies alba

Снимки на Ела (Abies alba)

Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba Abies alba

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ела, Елха, Обикновена ела, Бяла ела.


Латинско име

Abies alba Miller - чете се "абиес алба".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Горите от ела представляват природно местообитание "91BA Мизийски гори от обикновена ела", подлежащо на опазване в мрежата "НАТУРА 2000" и включено в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Елата е вечнозелено, иглолистно дърво. Достига височина 40-50 метра. Листата са до 4 cm дълги, разположени са хоризонтално, плоски, закрепени за стъблото с дисковидно разширение, върху долната си страна с две бели ивици. Мъжките "цветове" са разположени в мъжки шишарки, които са дълги 1-3 cm, на цвят могат да бъдат червени, сини или виолетови. Женските шишарки са цилиндрични, изправени нагоре, дълги 10-15 cm, широки 3-5 cm, при узряване се разпадат на отделни люспи. Тук можете да видите снимка на семеначе на ела. Цъфти април-май.


Местообитание

Гори от 500 до 1800 метра надморска височина[1].


Разпространение в България

Видът е установен в следните фитогеографски райони: Стара Планина, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора и Родопи[2].


Общо разпространение

Европа.


Значение

Дървесината на елата се цени в дърводобива. Младите елови дръвчета (елхи) се украсяват в домовете на християните на празника Рождество Христово.Вижте също

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Abies alba in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net