БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys)

Орхидеите от род Пчелица (Ophrys) имат много интересен начин, по който се извършва опрашването на цветовете. При тях цветът прилича на женските екземпляри на различни видове диви пчели и оси. Тази прилика включва оцветяване, окосмяване, форма и прочие. Но най-интересното е, че цветовете отделят и полови феромони – вещества отделяни от женските пчели, които помагат на мъжките пчели чрез обонянието си да намерят своите женски. Тоест при цветовете на орхидеите имаме физическо и химическо подобие на женска дива пчела. Това подобие е толкова добро, че мъжките, когато попаднат на цвят на Пчелица, се опитват да осъществят полов контакт (копулация) с цветовете на тези орхидеи, смятайки ги за женски пчели. Това тяхно действие се нарича псевдокопулация (лъжлива копулация) и по време на него върху главата или горната страна на гърдите на измамените мъжки пчели се залепят полинариите на цветовете, в които се съдържа прашеца на цвета. След като опитват известно време да осъществят копулация с цвета, мъжките пчели осъзнават, че са измамени и отлитат – продължавайки да търсят женска, но отлитайки, те вече носят залепнал на тялото им полинарий. Търсейки женска, мъжките се случва да попаднат на цвят на друга орхидея от същия вид, при което те отново биват измамени и цялата история се повтаря отново, но сега вече се извършва и опрашването на цвета на второто растение с полинариите донесени от първото растение. Цялото това явление в науката се нарича сексуална измама (sexual deception)[1].

Цвят на Двурога пчелица (Ophrys cornuta)

Цвят на Двурога пчелица (Ophrys cornuta). Забележете приликата на цвета с пчела - ясно се виждат "коремче", "гърди", "криле" и дори "очи", а също и съответното окосмяване и оцветяване.

Установено е, че половите феромони отделяни от цветовете, са напълно идентични с тези отделяни от женските пчели[2].

Още по-удивително е, че всеки отделен вид Пчелица, а те са над 100, се опрашва от различен, специфичен само за него вид пчела[3]. Съответно всеки отделен вид Пчелица отделя специфични и различни от тези на другите видове полови феромони. Разбира се, при всеки различен вид Пчелица цвета наподобява женските и по отношение на форма, цвят, размери и прочие. Всъщност тази прилика е видима и за човека, откъдето идват и българските имена на тези орхидеи. В тази прилика се убедих и аз самия, когато снимах Двурогата пчелица, един от спътниците ми тогава сериозно ме попита „Пчелички ли снимаш?” и беше много изненадан, когато му показах, че всъщност снимам растение 😊.

Цвят на Паяковидна пчелица (Ophrys mammosa)

Цвят на Паяковидна пчелица (Ophrys mammosa). Цветовете на тази наша орхидея се опрашват единствено от мъжките на подземната пчела от вида Andrena fuscosa.

А сега ще се опитаме да си представим как би трябвало да възникне този способ на опрашване според еволюционната теория? Да си представим, защото няма никакви данни и доказателства за съществуването на еволюция в живата природа и всичко е въпрос на фантазии и допускания. И така, според тази „теория”, видовете растения и животни се изменят и от вече съществуващи видове, чрез постепенно натрупване на изменения се образуват нови видове. Това, според тази теория, ставало чрез мутации (повреди) в ДНК на клетките. Да си представим въображаемия предшественик на сегашните видове от род Пчелица, при който за пръв път се появява феномена „сексуална измама”. При тази въображаема древна орхидея би трябвало да е възникнала случайна мутация в нейното ДНК, което довело до това, че изведнъж върху цвета ѝ се появили клетки, които отделяли полов феромон еднакъв с този на съществуваща по същото време женска пчела. За да се случи това, обаче, е трябвало едновременно да възникне правилната мутация в множество гени, тъй като за образуването на такива специализирани клетки отговарят множество гени. Обърнете внимание на невероятността на събитието – в ДНК на орхидея се случват пълен комплект напълно случайни изменения (мутации) в резултат на което върху цвета ѝ се появяват клетки, които започват да отделят вещества, напълно еднакви с половите феромони на някакъв вид пчели, които до този момент нямат нищо общо с орхидеите. И тези мутации в много гени трябва да са станали изведнъж, тъй като ако само част от необходимите гени бяха мутирали, това не би дало никакво предимство на вида в борбата за съществуване и съответно тази мутация не би се запазила от естествения отбор.

Описаното по-горе, само по себе си, е достатъчно невъзможно за представяне, но дори да допуснем, че някога се е случила тази немислимо сложна и щастлива мутация, при която митичният древен предшественик на орхидеите от род Пчелица внезапно се е снабдил с клетки върху цветовете, които излъчват правилните полови феромони, то все пак неговите потомци не биха успели да извършат опрашване чрез сексуална измама. Тъй като освен феромони, цветовете трябва и външно да наподобяват женски пчели от съответния вид, защото само с миризма не биха могли да излъжат нито една мъжка пчела. Тоест цветовете трябва да имат и правилния размер, форма, цвят, косъмчета и пр. и освен това да цъфтят по време на размножителния период на пчелата. Това означава, че растението-предшественик трябва да е претърпяло пълна промяна на цветовете си, което ще рече мутация на хиляди гени едновременно. И то не просто едновременна мутация при хиляди гени, а напълно съгласувана и в необходимия вид едновременна мутация в хиляди гени, тъй като ако само един от белезите на цвета липсва, измамата не би сработила и това растение-предшественик би безславно загинало. И всичко това се случва напълно случайно!?

Как мислите – това възможно ли е? И това не е всичко – тази комплексна непредставима мутация трябва да се е случила над 100 пъти, защото толкова са видовете на рода и всеки е с различни видове опрашители. Но и това не е всичко – в семейство Орхидеи има и други родове с множество видове, които не са близки помежду си и са от различни части на света, при които се среща явлението сексуална измама. Сиреч излиза, че имаме стотици и стотици, ако не и хиляди случаи, при които многократно и независимо едни от други са се случвали тези немислими и невъзможни мутации. Наистина, мога само да "завиждам" на вярата на вярващите в истинността на еволюционната теория.


Кирил Методиев, по Милост Божия православен християнин, биолог и създател на уебсайта Българската флора онлайн.


[1] Genus Ophrys - Wikipedia.

[2] Genus Ophrys - Wikipedia.

[3] Genus Ophrys - Wikipedia.

© 2017 - 2021 BGflora.net