БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Лейкови

Salviniaceae

Описание и отличителни особености на семейство Лейкови

Плаващи във водата нежни папратови растения с тънко слабо разклонено стъбло, но без корен. Нееднаквоспорови – макроспорите и микроспорите поотделно включени в макро- и микроспорангии, а те, пак поотделно, във вместилища, наречени спорокарпии. При поникване от макроспорите се получават женски, а от микроспорите мъжки протали1.

В България са установени 2 рода. Един вид от семейството е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Лейкови, включени в Българската флора онлайн

Лейка - Salvinia


Източници на информация

1 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net