БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Ежоглавичкови

Sparganiaceae

Описание и отличителни особености на семейство Ежоглавичкови

Водни многогодишни растения. От хоризонталното подземно коренище (в някои видове много тънко) се развиват стъбла, които са изправени или плаващи. Листата изправени или плаващи, със или без средна жилка и ръб от долната страна на петурата. Цветовете еднополови, събрани в кръгли главички, прикрепени странично или привидно връхно по стъблото или неговите разклонения. Главичките с женските цветове са разположени в долната част, а главичките с мъжките цветове в горната част на стъблото или разклоненията му. Цветовете обикновено с 3 (рядко с 1 — 6) люсповидни перигонни листчета. Плодникът съставен от един плодолист (рядко 2), с горен, най-често едногнезден яйчник и една семепъпка. Тичинките 5 или повече. Плодът продълговато орехче.

Латинското име на семейството се произнася "спарганиацее".

В България расте един род с 4 вида, от които два вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Ежоглавичкови, включени в Българската флора онлайн

Ежова главичка - SparganiumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net