БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ежова главичка

Sparganium

Описание и отличителни особености на род Ежова главичка

Многогодишни тревисти водни растения. Описанието на рода, съвпада с описанието на семейството. В България растат 4 вида.


Списък на видовете от род Ежова главичка, включени в сайта

Теснолистна ежова главичка - Sparganium angustifoliumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net