БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Теснолистна ежова главичка

Sparganium angustifolium

Снимки на Теснолистна ежова главичка (Sparganium angustifolium)

Sparganium angustifolium Sparganium angustifolium Sparganium angustifolium Sparganium angustifolium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Теснолистна ежова главичка, Теснолистна ежова главица.


Латинско име

Sparganium angustifolium Michx. - чете се "спарга́ниум ангустифо́лиум"[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Теснолистната ежова главичка е водно многогодишно тревисто растение. Стъблото плаващо, рядко изправено, 10-100 см дълго. Приосновните листа доста плътни, на гърба обикновено полуцилиндрични, в горната си част стеснени под 5 мм и плаващи, плоски, с тънка средна жилка и накрая често заострени. Стъбловите листа плоски, лентовидни, в основата с влагалищеподобно образуване. Съцветието неразклонено, съставено от 2—3 главички с женски цветове и 3-6 силно сближени главички с мъжки цветове. Плодът вретеновиден, с леко прищъпване, но най-широк в средата, към върха постепенно се изтънява, с дълга дръжка. Цъфти юни-август[2].


Местообитание

В плитките части на високопланински езера[3].


Разпространение в България

Във високите части на планините Пирин и Рила; от 1600 докъм 2600 m надм. височина[4].


Общо разпространение

Европа, Азия, Северна Америка[5].


Украсни качества

Растението е особено красиво и впечатляващо, когато дългите му листа са успоредно наредени в една посока[6].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Йорданов, Д. 1963. В: Флора на Н. Р. България, том I, София.

[3] Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Sparganium angustifolium - Plants of the World Online. Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew. 2017.

[6] К. Методиев - лично наблюдение.

Sparganium angustifolium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net