БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Брезови

Betulaceae

Описание и отличителни особености на семейство Брезови

Дървета и храсти. Листата последователно разположени, прости. Еднодомни растения с еднополови цветове. Мъжките цветове са в дълги увиснали ресовидни съцветия. Те са без околоцветник или имат невзрачна, съставена най-често от четири люсповидни листчета чашка. Тичинките са от 6 до 8 с дебели, често разцепени на върха дръжки, като всеки дял носи по едни прашник, от което изглеждат двойно повече. Женските цветове са без околоцветник или със силно редуциран, с плодник от два сраснали плодолиста. Те са събрани в къси главести висящи или изправени съцветия. Развитието на съцветията (мъжки и женски) започва през есента, а цъфтежът е рано напролет, преди разлистването на листата. Ветроопрашващи се. Плодът е орех [Киряков, И. 1999. Систематика на растенията, Пловдив].

В България естествено разпространени са 10 вида от 5 рода.


Списък на родовете от семейство Брезови, включени в Българската флора онлайн

Бреза - Betula

Воден габър - Ostrya

Габър - Carpinus

Елша - Alnus

Леска - Corylus


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2016 BGflora.net