БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Леска

Corylus

Описание и отличителни особености на род Леска

Дървета или храсти. Листата широко овални, двойно назъбени, в пъпките сдиплени по дължината на средната жилка. Цветовете се образуват на миналогодишните клонки и се развиват преди разлистването. Мъжките цветове събрани в увиснали цилиндрични реси, формиращи се през есента, всеки цвят съставен от 4 раздвоени тичинки, с влакнести по краищата си прашници и два прицветника; покривната люспа широка, яйцевидна; околоцветникът липсва. Женските цветове разположени по 2 (третият цвят не се развива) в малки пъпковидни образувания, от които по време на цъфтежа се подават само червените близълца; всеки цвят съставен от двугнезден яйчник, с две нишковидни близълца и сраснал с яйчника околоцветник, с горна свободна част под формата на 4-8 зъбчета, обкръжен от разрастващата се заедно с плода плодна люспа. Плодът едносеменен, едногнезден дървенист орех - "лешник", обкържен от разраслата се плодна люспа, образуваща цилиндрична или звънчевидна, цяла или силно насечена обвивка. Семето без белтъчини, с месести, плоско изпъкнали семедели [Китанов, Б. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София].

В България естествено разпространени са два вида, а един вид (Цариградската леска - Corylus maxima) се отглежда като културно растение.

Латинското наименование на рода се произнася "корилус".


Списък на видовете от род Леска, включени в сайта

Обикновена леска - Corylus avellana


Вижте също

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2020 BGflora.net