БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Леска, Обикновена леска

Corylus avellana

Снимки на Обикновена леска (Corylus avellana)

Corylus avellana Corylus avellana Corylus avellana Corylus avellana Corylus avellana Corylus avellana Corylus avellana Corylus avellana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Леска, Обикновена леска, Лешник.


Латинско име

Corylus avellana L. - чете се "корилус авелана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновената леска е храст, който достига височина 2-5 m (по-рядко е малко дръвче до 10 m високо). Короната е с яйцевидна или кълбовидна форма. Кората е гладка, светла, червеникава или пепелявосива, лъскава и покрита с многобройни кафяви лещанки. Едногдишните клонки жълтеникавосиви, с жлезисти власинки или четинки. Пъпките закръглени или яйцевидни, до 3 mm дълги, отстрани слабо сплеснати, със закръглени, червеникави по края ресничести люспи. Листата закръглено обратно яйцевидни, закръглени, закръглено яйцевидни до овални, до 13 cm дълги и 6-10 cm широки, към върха изведнъж стеснени и заострени, в основата си малко или много сърцевидни, по ръба си неправилно и остро двойно напилени, в горната си част обикновено с 5-6 едри зъбци, също двойно напилени, с 8-12 двойки странични жилки; отгоре тъмнозелени, матови, с редки власинки или голи, отдолу по-светлозелени, обикновено по-жилките влакнести. Листните дръжки 0,5 -1,5 cm дълги, четинесто жлезисти и влакнести. Прилистниците продълговато яйцевидни, тъпи, влакнести, рано опадващи. Мъжките реси са събрани по 2-4 в групи, през време на цъфтежа до 8 cm дълги и 5-6 mm в диаметър, с гъсто влакнести покривни люспи. Плодовете (лешниците) събрани в групи от 1 до 5. Плодната обвивка звънчевидна, отворена, съставена от два неправилно разсечени листа, по-къси, рядко по-дълги от самия плод, жлезисто влакнести или голи. Плодът почти кълбовиден или слабо удължен, 15-18 mm дълъг и 13-15 mm широк, със светло до тъмножълт цвят. Цъфти февруари-април[1].


Местообитание

Из храсталаците, като подлес в горите, особено по краищата им и из сечищата[2].


Разпространение в България

Леската е установена в цялата страна от морското равнище докъм 1800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Източно Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия[4].


Значение

Плодовете на обикновената леска са богати на тлъсто масло (до 60%) и се използват за непосредствена конусмация, а също и в сладкарството. Медоносно - цени се като ранна паша за пчелите. Стъблата на леската се използват за направа на обръчи, кошници, бастуни и др. Листата могат да се използват за фураж. Култивира се в множество сортове[5]. Лечебно растение.


Употребяеми части за лечебни цели (билки)

Кора от леска - Cortex Coryli.

Лист от леска - Folium Coryli.


Лечебно действие и приложение

Билките от леската имат действие укрепващо стените на вените и капилярите и се прилагат при възпаление на простатната жлеза. Имат също адстрингетна (затягаща) и противовъзпалителна активност[6].


Време и начин на бране на билката

Кора от леска - През пролетта (март-април) по време на усилено сокодвижение. Брането се извършва само от отсечени по друг повод храсти и клони. С остър нож се правят пръстеновидни нарези на разстояние около 10-15 cm един от друг, след което се съединяват с един или повече надлъжни нареза. Корите се отделят по-лесно, ако отсечените клони предварително се начукат леко с тъп предмет. Обелването може да стане и със специална белачка. И в двата случая трябва да се внимава да не се обели кората с дървесината, която е нежелан примес[7].

Лист от леска - през лятото (юли-август), когато листата са добре развити и са запазили зеления си цвят. Събират се с ръка от клоните[8].


Първична обработка на билките

Кора от леска - Обелените кори се почистват от примеси, лишеи, мъхове, дървесина и загнили части. След това веднага се подлагат на сушене на открито в проветриви помещения или под навеси на тънък 5-7 cm пласт с външната повърхност нагоре. Корите са изсушени, когато при огъване се чупят с пращене[9].

Лист от леска - Събраната билка се почиства от попаднали примеси на други растения, клонки, кора и променени и повредени от болести растения. Разстилат се на тънък 3-5 cm пласт върху рамки, стелажи или постелки в сухи проветриви помещения или под навеси. В зависимост от степента на изсушаване и метеорологичните условия се обръща 1-2 пъти, като постепенно се сгъстява и увеличава масата. Билката е суха, когато листата при стриване се ронят и средната жилка при огъване се чупи[10].


Химичен състав на билката

Билките съдържат до 10% кондензирани танини, мономерни катехини, флавоноиди, следи от етерично масло, смолисти киселини, ситостирол, бетулин и др. В листата са установени танини, флавониди, парафини, систостерол[11].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Китанов, Б. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[2] Китанов, Б. 1966. Пос. източник.

[3] Китанов, Б. 1966. Пос. източник.

[4] Китанов, Б. 1966. Пос. източник.

[5] Китанов, Б. 1966. Пос. източник.

[6] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[7] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[8] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[9] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[10] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[11] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.


Corylus avellana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2020 BGflora.net