БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Бреза

Betula

Описание и отличителни особености на род Бреза

Дървета или храсти, обикновено с бяла кора - оцветяването се дължи на багрилото бетулин.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "бетула".


Списък на видовете от род Бреза, включени в сайта

Бреза - Betula pendulaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2021 BGflora.net