БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Габър

Carpinus

Описание и отличителни особености на род Габър

Листопадни дървета или храсти. Плодът е с крилатка.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Габър, включени в сайта

Келяв габър - Carpinus orientalis

Обикновен габър - Carpinus betulusВижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net