БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Келяв габър

Carpinus orientalis

Снимки на Келяв габър (Carpinus orientalis)

Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis Carpinus orientalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Келяв габър, Източен габър.


Латинско име

Carpinus orientalis Mill. - чете се "ка́рпинус ориента́лис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е ключов вид за редица природни местообитания - предмет на опазване на защитени зони от мрежата "НАТУРА 2000".


Описание и разпознаване

Келявият габър е ниско дърво или храст, по-често има храстов изглед. Обикновено е висок от 1 до 5 метра, рядко достига височина до 18 m и диаметър на ствола до 30 cm. Кората е тъмносива и гладка. Стъблото е криво, с изпъкнали ребра и вдлъбнатини. Младите клонки са покрити с власинки.

Листата са прости, елипсовидни, дълги от 2 до 6 cm, широки до 3 cm (по-дребни от листата на Обикновения габър). По края си са остро и двойно назъбени.

Мъжките цветове са събрани в гъсти, дълги 2-3 cm реси - значително по-къси от тези на Обикновения габър. Женските цветове се появяват по върховете на клонките. Плодът е орехче с дължина около 4 mm, със слабо изпъкнали ребра и кафяв цвят. Орехчето е разположено в основата на крилатка (плодна люспа), която наподобява асиметричен вегетативен лист. Цъфти март-април2, 3.

Келявият габър се различава от Обикновения габър (Carpinus betulus) по формата на крилатката - при Обикновения е триделна, докато при Келявия е цяла и напомня вегетативен лист. Друг важен белег е дължината на листата - при Обикновения тя е от 5-10 cm, докато при Келявия е от 2 до 6 cm.


Биологични и екологични особености

Келявият габър е бавнорастящ вид. Семената му имат дълбок семенен покой. При отсичане на стъблото дава голямо количество пънови издънки. Достига възраст до 120 години. Един от нашите най-сухоустойчивите и невзискателни към почвените условия дървесни видове. Светлолюбив е и понася както почвена, така и въздушна суша. Образува самостоятелни съобщества или смесени с други сухолюбиви видове4.


Местообитание

По сухи, каменливи и скалисти склонове5.


Разпространение в България

Разпространен е в цялата страна от морското равнище докъм 1100 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Средна и Южна Европа, Мала Азия, Кавказ и Северен Иран7.

Карта на общото разпространението на Келявия габър (в зелено)8:

Carpinus orientalis


Значение

Дървесината на Келявия габър е без ядро, много твърда и тежка, но поради малките размери и наличието на кривини в повечето случаи се ползва само за горене. Листата се използват за фураж. Най-високо се ценят защитните функции на вида9.Вижте също

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

3 Sikkema, R., Caudullo, G., 2016. Carpinus orientalis in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e01bf18+.

4 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

5 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

6 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

7 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

8 Sikkema, R., Caudullo, G., 2016. Carpinus orientalis in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e01bf18+.

9 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.Carpinus orientalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2021 BGflora.net