БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Воден габър

Ostrya

Описание и отличителни особености на род Воден габър

Листопадни дървета или храсти.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Воден габър, включени в сайта

Воден габър - Ostrya carpinifoliaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net