БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Телчаркови

Polygalaceae

Описание и отличителни особености на семейство Телчаркови

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, храсти или полухрасти.

В България естествено разпространен е 1 род с около 15 вида.


Списък на родовете от семейство Телчаркови, включени в Българската флора онлайн

Телчарка - Polygala


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2016 BGflora.net

banner